Kom Lifestyle

รพ.บำรุงราษฎร์มุ่งมั่นตลอด 37 ปีเป็นที่ยอมรับระดับสากล

รพ.บำรุงราษฎร์มุ่งมั่นตลอด 37 ปีเป็นที่ยอมรับระดับสากล
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รพ.บำรุงราษฎร์ ได้รับรองมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านการควบคุมการติดเชื้อ DNV-GL MIR ตอกย้ำความเป็นมาตรฐานการแพทย์ระดับสากล


          นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และการให้บริการของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ที่มุ่งมั่นมาตลอด 37 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ที่ได้การยอมรับในระดับสากลจากมาตรฐานการรับรองจากองค์กรระดับโลกต่างๆ

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา รพ.บำรุงราษฎร์ ได้รับประกาศรับรองด้าน DNV-GL’s MANAGING INFECTION RISK (MIR) STANDARD  เป็นมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยมี มร.เชทิล เพาล์เชน เอกอัตรราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติมอบใบประกาศฯ ในครั้งนี้    

 

รพ.บำรุงราษฎร์มุ่งมั่นตลอด 37 ปีเป็นที่ยอมรับระดับสากล

 

          พญ. ศศิธร รุ่งบรรณพันธุ์ ผู้อำนวยการด้านคุณภาพ รพ.บำรุงราษฎร์ กล่าววว่า มาตรฐาน DNV-GL MIR ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญต่อการให้บริการทางแพทย์ของ รพ.บำรุงราษฎร์ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านการควบคุมโรคติดเชื้อ ในการรักษาพยาบาลตลอดทั้งกระบวนการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอน การคัดกรอง การวินิจฉัย การดูแลรักษา ไปจนถึงการติดตามผลตามมาตรฐานระดับสากล และเพื่อเตรียมพร้อมต่อการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงระยะ 10 - 20 ปีมานี้

          หลังจากพบผู้ป่วยโรคเมอร์ส (MERS) เป็นรายแรกในประเทศไทยในปี 2558 จึงเริ่มต้นในการวางแผนในการรับรองมาตรฐานนับแต่นั้นเป็นต้นมา

          พญ. ศศิธร เปิดเผยว่า “ถึงแม้เราได้เตรียมพร้อมล่วงหน้าสำหรับการดูแลผู้ป่วย MERS เนื่องจากก่อนหน้านั้นพบการระบาดในประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งผู้ป่วยของเราส่วนหนึ่งที่มาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แต่ก็ยังถือว่ามีความยากเพราะเป็นกรณีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และในช่วงนั้นอาการคนไข้ยังไม่ชัดเจนนัก รวมถึงการตรวจเชื้อทางห้องปฏิบัติการยังไม่ชัดเจนในช่วงแรก ทำให้วินิจฉัยยาก จึงทำให้มีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนสัมผัสผู้ป่วย เมื่อได้รับการยืนยันว่าผู้ป่วยเป็น MERS แล้ว ทำให้ต้องมีการแยกบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มนี้ออก รวมทั้งการบริหารจัดการอย่างมีระบบ ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข ในที่สุดจึงไม่มีการระบาดของเชื้อโรคไปสู่ผู้ป่วยรายอื่นหรือบุคลากรทางการแพทย์เลย”
 
          พร้อมขยายต่อว่า หลังผ่านพ้นเหตุการณ์ดังกล่าว จากการที่ รพ.บำรุงราษฎร์สามารถรับมือสถานการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการป้องกันการติดเชื้อ จึงเห็นว่าควรที่จะต้องดำเนินการขอการรับรองมาตรฐาน DNV-GL MIR จากองค์กรระดับสากลที่ดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ    ซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มากยิ่งขึ้น โดยเริ่มดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานระดับสากลและมีการเยี่ยมสำรวจ จนกระทั่งได้ผ่านรับรองและได้รับการมอบประกาศมาตรฐาน DNV-GL MIR นับเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย และแห่งแรกนอกทวีปอเมริกาเหนือ

 

รพ.บำรุงราษฎร์มุ่งมั่นตลอด 37 ปีเป็นที่ยอมรับระดับสากล

 

          พญ. ศศิธร กล่าวว่า หลังจากการรับรองมาตรฐาน DNV-GL MIR เพื่อตอกย้ำความเป็นเลิศทางการให้บริการทางแพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์ ยังมีการรับรองมาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานนี้มาตั้งแต่ปี 2545 และยังได้รับการรับรองซ้ำมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับการต่ออายุใบรับรองมาตรฐานครั้งที่ 5 ในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมานี้

          “มาตรฐาน JCI เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ รพ.บำรุงราษฎร์ เราเป็นโรงพยาบาลแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ในปี 2545 และได้ผ่านการรับรองมาอย่างต่อเนื่องจนถึงครั้งที่ 5 ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในประเทศมากกว่า 50 แห่งที่ได้รับมาตรฐาน JCI นี้ ซึ่งนับว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลของประเทศ” พญ.ศศิธร กล่าว  

          นอกจากนี้ รพ.บำรุงราษฎร์ ยังได้รับมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ จากสมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่งเอเชียแปซิฟิก (CSSD Center of Excellence Program 2017 ระดับ Gold Award) ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ในด้านเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้กับผู้ป่วย รวมถึงมาตรฐาน Pathway to Excellence® เป็นมาตรฐานการรับรองคุณภาพของ American Nurse Credentialing Center (ANCC) โดย รพ.บำรุงราษฎร์ ได้รับการรับรองเป็นแห่งแรกของประเทศ ว่าเป็นองค์กรด้านสาธาณสุขที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมให้พยาบาลสามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับพยาบาล   นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสากล  จากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน College of American Pathologists (CAP)  ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้การรับรอง CAP อย่างเต็มรูปแบบ  รวมถึงการได้รับรางวัล Medical Tourism Hospital of the Year in Asia Pacific 2017 ด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

รพ.บำรุงราษฎร์มุ่งมั่นตลอด 37 ปีเป็นที่ยอมรับระดับสากล

 

          ทั้งนี้ จากมาตรฐาน และรางวัลทั้ง 6 การรับรองดังกล่าวในช่วง 1 - 2 ปีนี้ นับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ รพ.บำรุงราษฎร์ได้รับ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลของภาคเอกชนในระดับประเทศและระดับสากล จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคน  

          ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานให้แก่ผู้รับบริการของ รพ.บำรุงราษฎร์  โดยปัจจุบันโรงพยาบาลให้บริการรักษาผู้ป่วยมากกว่า 1.1 ล้านรายในแต่ละปี ซึ่งเดินทางมากว่า 190 ประเทศทั่วโลก

          โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ไม่ได้เพียงมุ่งหวังความสำเร็จในทางธุรกิจของโรงพยาบาลเองเท่านั้น แต่ยังมองถึงความเป็นผู้นำในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาล ตลอดจนความยั่งยืนให้กับระบบสาธารณสุขของไทยอีกด้วย

.............................................
ที่มา : โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง