Kom Lifestyle

ครั้งแรกสอบผอ.เขตประเมิน360องศา

ครั้งแรกสอบผอ.เขตประเมิน360องศา
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดสอบผู้อำนวยการ สพท.ทั่วประเทศรวมทั่วไป-ประสบการณ์110อัตรา ประเมิน360องศาเป็นครั้งแรกโดยผู้ใต้-บังคับบัญชา พร้อมทดลองงาน 1 ปีประกาศตั้งโดยไม่ขึ้นบัญชี

       ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.60 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินการสรรหาผู้อำนวยการสพท. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สพท. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)กำหนด แทนตำแหน่งว่าง จำนวน 110 อัตรา

     ดังนี้ ประกาศรับสมัครวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 รับสมัคร วันที่ 26 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 สอบภาค ก ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ และความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้ 50 คะแนน วันที่ 26 สิงหาคม 2560

      ภาค ข ไม่มีการสอบ แต่จะประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ โดยประเมินศักยภาพในการทำงาน 50 คะแนน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาคก และภาค ข ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 รวมสองภาคต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ประกาศรายชื่อเป็นสองเท่าของจำนวนตำแหน่งว่าง เรียงลำดับตามตัวอักษร วันที่ 31 สิงหาคม 2560

      ปลัด ศธ.กล่าวต่อไปว่า ภาค ค สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งต้องได้คะแนนรวมทั้งสามภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ60 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่าง เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง

     โดยไม่มีการขึ้นบัญชี ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 พัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง 30 วัน ระหว่างวันที่ 25 กันยายน-24 ตุลาคม 2560 บรรจุและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพัฒนา ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสพท. วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องเข้ารับการ ประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ทุก 6 เดือน

     ส่วนการออกข้อสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบของศธ. ดำเนินการออกข้อสอบเองทั้งหมด คุณสมบัติของสมัคร เป็นรองผู้อำนวยการ สพท. และผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ

     ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเลือกว่า จะสมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น โดยการคัดเลือกครั้งนี้มี อัตราว่างจำนวน 110 อัตรา แบ่งเป็น สพป. 93 อัตรา สพม. 17 อัตรา ถือเป็นการรับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการ สพท. แทนตำแหน่งกว่าครึ่งของจำนวนเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ ที่มีอยู่ 225 สพท.

       “การคัดเลือกครั้งนี้จะแตกต่างกับที่ผ่านมาคือ ไม่มีการขึ้นบัญชี ไม่มีการแบ่งผู้สมัครเป็นกลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ มีการประเมิน ความรู้ ทักษะ ศักยภาพ แบบ 360 องศา โดยผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังมีการทดลองงานเป็นเวลา 1 ปี “ดร.พฤกษ์ กล่าว

       ภายหลังจากบรรจุแต่งตั้งผู้อำนวยการสพท.เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป จะเร่งสรรหาผู้เหมาะสมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสพท. ซึ่งจะมีตำแหน่งว่างเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ว่างอยู่ 207 อัตรา

     โดยจะดำเนินการตามที่ก.ค.ศ.แนะนำคือ เกลี่ยอัตรารองผู้อำนวยการประเภทเงื่อนไข หรือรองผูอำนวยการดอกจัน ซึ่งมีอยู่ 300 อัตรา เข้าสู่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ประเภทโครงสร้างก่อน หากยังมีตำแหน่งว่าง ค่อยเปิดรับสมัครคัดเลือกต่อไป

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง