Kom Lifestyle

ร.ร.ส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย

ร.ร.ส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"หมอธี"ประธานลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการรวมพลังสร้างร.ร.ส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย เพื่อพัฒนาร.ร.เอกชนเป็น“ศูนย์ศึกษาและพัฒนาร.ร.ส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย"

          นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการรวมพลังสร้างโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย (Thinking Schools Asia) เพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน ที่มีความเข้มแข็งให้เป็น“ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการคิดแห่งเอเชีย”ประจำภูมิภาคต่างๆ

          โดยมี “นางภัทริยา เบญจพลชัย” เป็นประธานโครงการ “นางเพชรชุดา เกษประยูร” ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ เป็นผู้สนับสนุนทางวิชาการ “นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ” เป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน และ “นางดวงสิริ กุโลภาส” โรงเรียนดุสิตวิทยา จ.ราชบุรี เป็นโรงเรียนแห่งที่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการ ณโรงเรียนอำนวยศิลป์  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560  

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง