เด่นโซเชียล

ด่วน!! กรมขนส่งฯ เปิดจองคิว "ต่อใบขับขี่" ออนไลน์

ด่วน!! กรมขนส่งฯ เปิดจองคิว "ต่อใบขับขี่" ออนไลน์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมขนส่งทางบก" เปิดให้จองคิว "ต่อใบขับขี่" ผ่านระบบออนไลน์ลดความแออัดก่อนทาง ปชช. สามารถจองคิวล่วงหน้าได้นาน 1 เดือน

กรมการขนส่งทางบก ได้ผ่อนคลายมาตรการให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเปิดให้บริการ ต่อใบขับขี่ โดยที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้ารูปแบบออนไลน์เพื่อต่อใบขับขี่ และบริการอื่น ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue สำหรับบริการที่กรมขนส่งฯ เปิดให้สามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ได้นั้น มีดังนี้

 

  • จองคิวเพื่อ ต่อใบขับขี่  โดยประชาชนสามารถของล่วงหน้าได้นานได้มากกว่า 1 เดือน โดยสามารถเลือกวัน/เวลา รวมทั้งสถานที่กรมการขนส่ง สาขาที่สะดวก 

 

  • จองคิวเพื่อขอเข้ารับบริการการใช้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถทุกประเภท

 

  • จองคิวเพื่อขอบริการด้านการโอนรถ แจ้งย้ายรถ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ หรือแจ้งเลิกใช้รถ

 

อย่างไรก็ตามการที่สามารถจอง วัน เวลา สถานที่ เพื่อทำธุรกรรมกับกรมขนส่งล่วงหน้าได้นั้น  เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้ว ยังเป็นการลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่มีจำนวนกำจัดได้เป็นอย่างมาก เพราะในแต่ละวันมีประชาชนจำนวนมากต้องการรับการบริการจากกรมขนส่งฯ โดยการจองคิวล่วงหน้าจะช่วยลดปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่ทั่วถึง ทั้งยังเป็นการต่อยอดการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ยังหน่วยงานของภาครัฐ อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้เช่นกัน

 

ด่วน!! กรมขนส่งฯ เปิดจองคิว "ต่อใบขับขี่" ออนไลน์

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ในส่วนของมาตรการเยียวยา สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 - 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย

 

1.ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

 

2.ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ กรณีเป็นใบอนุญาตขับรถชนิดส่วนบุคคลชั่วคราว สิ้นอายุเกินกว่า 3 ปี ให้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรในวิชาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ จากเดิมอบรมไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ได้รับสิทธิเยียวยาเป็น อบรมในหลักสูตรใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้

 

3. ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถเท่านั้น

ด้านเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด