เด่นโซเชียล

แจงดราม่า "ข้อสอบ" วิชาร่วมสมัย ครู บอกละเอียด เหตุผลการออกข้อสอบแนวนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

แจงดราม่า "ข้อสอบ" วิชาร่วมสมัย ล่าสุด ครู ประจำวิชาบอกเหตุผลที่ต้องออกข้อสอบแนวนี้ ระบุชัดอยากให้เด็กมีพื้นที่แสดงความคิดเห็น เกณฑ์ให้คะแนนมี แต่คำเฉลยไม่มี เพราะแบบนี้

จากกรณีการเผยแพร่ข้อสอบของโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  ซึ่งมีการออก ข้อสอบแบบอัตนัย (เขียนบรรยาย) ที่กำลังกลายเป็นเรื่องไวรัลในโลกออนไลน์ เพราะแต่ละข้อที่ครูออก "ข้อสอบ" มานั้น เรียกว่าเข้ากับกระแส และเด็ดมาก ๆ แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนตั้งคำถามกับการออก "ข้อสอบ" แบบอัตนัย ในวิชาร่วมสมัยนั้น  อยู่ที่เกณฑ์การให้คะแนน ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่า ครู  ประจำวิชาจะใช้เกณฑ์ในการตัดสิน หรือคะแนนอย่างไร  เนื่องจากเป็นข้อสอบที่ ครู ผู้สอนให้นักเรียนแสดงทัศนคติ  โดยบนหัวกระดาษ "ข้อสอบ" ได้มีการเขียนชี้แจงรายละเอียด เกณฑ์การให้คะแนน วิธีการทำ "ข้อสอบ" อย่างชัดเจน พร้อมกับให้นักเรียนลงชื่อ 

หลังจากที่ "ข้อสอบ" วิชาร่วมสมัย ของโรงเรียนวัดธาตุทองถูกเผยแพร่ออกไปก็พบว่า มีคนเข้ามาวิจารณ์จำนวนมาก  หลายคนมองว่าข้อสอบดังกล่าวนั้น เปิดกว้างให้นักเรียนได้แสดงความเกี่ยวกับเหตุการณ์จริง และเหตุการณ์ใกล้ตัว อีกทั้งข้อสอบดังกล่าวยังทำให้นักเรียนได้ใช้หลักวิชาที่เรียนมา ร่วมท้งทฤษฎีสำหรับการคิดวิเคราะห์  ในขณะที่บางส่วนกลับบอกว่า ข้อสอบ บางข้อ เหมือนตั้งใจอยากสอบถามความเห็นทางการเมืองของเด็กมากเกินไป  

 

จากกระแสดราม่าเกี่ยวกับ "ข้อสอบ" วิชาร่วมสมัย ทำให้เกิดถกเถียงเป็นอย่างมากมายในโลกออนไลน์ ซึ่งล่าสุด  อาจารย์  ก้าวกรณ์ สุขเสงี่ยมกุล’ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ผู้สอนวิชาสาระร่วมสมัย ได้ออกมาชี้แจงถึงข้อถกเถียง เกี่ยวกับการทำข้อสอบวิชาดังกล่าว ว่า "ครู" ต้องให้ "พื้นที่" เด็กเขาได้พูด ได้เขียน ได้แสดงความคิด ของเขาออกมา จะขาว ดำ เทา ก็เรื่องของเขา มันไม่มี "ผิด" หรือ "ถูก" สำหรับคนที่ถามหา "เฉลย" หรือ "เกณฑ์คะแนน"  เกณฑ์คะแนนมีฮะ - เด็กตอบคำถามที่ถาม ให้เหตุผล หรือ อภิปราย ได้ครบทุกประเด็น ก็ "50 คะแนน" ฮะ... ส่วนเฉลย "ไม่มี" ฮะ เพราะไม่ได้ตั้งธงอะไรไว้ อยากอ่าน ในสิ่งที่เด็ก ม.6 คิด หรือ แสดงทัศนคติ ก็เท่านั้นเอง "นักเรียน" กับ "ครู" คิดไม่เหมือนกันได้ฮะ เราถกเถียง โต้แย้ง อภิปราย กันได้ ถ้าทำแบบนั้นไม่ได้เลย "ห้องเรียน" จะเป็น "ห้องเรียน" ได้ยังไง 

ข้อสอบ

สำหรับ "ข้อสอบ" 4 ข้อ ในวิชาร่วมสมัยโดยให้นักเรียนเลือกตอบ 2 ข้อ   มีดังนี้  

1. ทุกวันนี้มีคนในสังคมมากมายออกมาให้คำนิยามถึงคำว่า "รักชาติ" ในรูปแบบต่างกันออกไป หนึ่งในนั้นเราเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า "คนไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ คนที่ไม่รักชาติ" หรือ "เด็กนักเรียนที่ออกมาชุมนุมเรียกร้องตามสถานที่ต่าง ๆ เป็นเด็กที่ไม่รักชาติ" หากนักเรียนมีโอกาสพูดต่อหน้าคนที่พูดเหล่านั้น จะแสดงทัศนคติในประเด็นรักชาติอย่างไร

2. หากนักเรียนเป็นตัวแทนพลเมืองโลกคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสในการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) นักเรียนจะหยิบยกประเด็นเร่งด่วนหรือประเด็นร้อนแรงอะไรที่คนทั้งโลกควรจะรับรู้ไปกล่าวในที่ประชุมนั้น จงบรรยายอย่างละเอียดและครบถ้วนทุกใจความสำคัญ

3. ปัจจุบันมักจะมีข่าวเปิดโปงการทุจริตของนักการเมืองในสื่อต่าง ๆ มากมาย หากนักเรียนเป็นลูกของนักการเมือง แล้วพบว่า พ่อหรือแม่ทุจริต นำเงินเหล่านั้นมาส่งเสียให้เราได้เรียน ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จากเหตุการณ์นี้ นักเรียนจะใช้เสียงของนักเรียนบอกคนในสังคมถึงพฤติกรรมของคนในครอบครัว และจะมีวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร

4. ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่สามารถเลือกศาสนาอย่างเสรี ไม่มีการกำหนดศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลับมีการติดป้ายงดจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนกระทบผู้นับถือศาสนาอื่น นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ และมีวิธีแก้ไข สร้างความเข้าใจกับคนในสังคมต่อเรื่องนี้อย่างไร จงอธิบาย

 

แจงดราม่า "ข้อสอบ" วิชาร่วมสมัย ครู บอกละเอียด เหตุผลการออกข้อสอบแนวนี้

logoline