เด่นโซเชียล

เปิดไทม์ไลน์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน เดือน ก.ค.65 เงินอะไรเข้าบ้าง

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมบัญชีกลาง แจ้งโอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ โดยจะเริ่มทยอยโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ตามระยะเวลาที่กำหนด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เช็คที่นี่

ความคืบหน้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน โดย กรมบัญชีกลาง แจ้งโอนเงินตามไทม์ไลน์ที่กำหนดเอาไว้ ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคน โดยจะเริ่มทยอยโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ตามระยะเวลาที่กำหนด ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จะมีเงินเข้า แต่ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ทุกวันที่ 1 ของเดือน 

(ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาท

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (จากเดิมที่ได้รับส่วนลด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน) 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย 

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ทุกวันที่ 15 ของเดือน 

(สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาท/เดือน

ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท/เดือน

(ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ทุกวันที่ 18 ของเดือน 

(สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

ค่าไฟฟ้า

- เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

ค่าน้ำ

- เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ทุกวันที่ 22 ของเดือน

 (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ