เด่นโซเชียล

"พันธบัตร" รุ่นส่งความสุข ดอกเบี้ยสูง 2.3% ขายวันสุดท้าย รีบเช็คด่วน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"พันธบัตร" รุ่นส่งความสุข ธนาคารกรุงไทย เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงินจำหน่ายกว่า 30,000 ล้านบาท วันนี้เปิดขายวันสุดท้าย เช็คเงื่อนไขด่วน

 

"พันธบัตร" รุ่นส่งความสุข ธนาคารกรุงไทย เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ของกระทรวงการคลัง ดอกเบี้ยสูง ซื้อง่าย ใคร ๆ ก็ทำได้ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT 

 

พันธบัตรออมทรัพย์ฯ รุ่นอายุ 3 ปี (อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได)

 

 • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
 • ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
 • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี

 

 

 

 

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข เปิดขายวันไหน?

เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565 โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

 

ช่วงที่ 1 : วันที่ 17-18 มกราคม 2565

 

 • สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • วงเงินจำหน่าย 30,000 ล้านบาท (รวมทุกธนาคาร)
 • ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

 

 

ช่วงที่ 2 : วันที่ 19-23 มกราคม 2565

 

 • วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 1
 • ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท

 

วงที่ 3 : วันที่ 24-31 มกราคม 2565

 

 • วงเงินจำหน่ายที่เหลือจากช่วงที่ 2
 • ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุด

 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข

 

 

 • เป็นบุคคลธรรมดา
 • มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ตามเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลาจำหน่าย

 

เงื่อนไข

 

 • เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจำหน่ายเวลา 24.00 น. ในแต่ละช่วงเวลาจำหน่าย
 • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 17 ของเดือนเมษายน กรกฎาคม, ตุลาคม และมกราคมของทุกปี
 • ครบอายุการไถ่ถอน วันที่ 17 มกราคม 2568

 

หมายเหตุ

 

 • วงเงินจำหน่ายแต่ละช่วงไม่นับรวมกัน หากชำระด้วยเช็คไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา ให้นับเป็นวงเงินตามช่วงของวันที่ผู้มีสิทธิ์ซื้อทำรายการซื้อ โดยดอกเบี้ยจะเริ่มนับในวันทำการถัดไป (ไม่รับชำระด้วยเช็คตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น.)

 

ช่องทางการจำหน่าย

 • จำหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Mobile Application
 • เคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพฯ, ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทยฯ

 

 

พันธบัตร, พันธบัตรออมทรัพย์, พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข

 

 

ขั้นตอนในการซื้อพันธบัตรฯ ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT

 

 • เลือกที่เมนู บริการ
 • เลือก พันธบัตรออมทรัพย์
 • เลือก รุ่นพันธบัตรที่ต้องการจอง

 

 

พันธบัตร, พันธบัตรออมทรัพย์, พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข

 

 

 • เลือกที่เมนู บริการ
 • เลือก พันธบัตรออมทรัพย์
 • เลือก รุ่นพันธบัตรฯ ที่ต้องการจอง
 • ระบุ จำนวนหน่วยที่จองซื้อ ตรวจสอบความถูกต้องและ ยืนยัน การชำระเงิน

 

 

พันธบัตร, พันธบัตรออมทรัพย์, พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นส่งความสุข

 

 

ข้อมูล : ธนาคารกรุงไทย

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ