เด่นโซเชียล

"สังคมไร้เงินสด" ยกระดับฉะเชิงเทราสู่เมืองอัจฉริยะ วิถีชีวิตยุคใหม่

เปลี่ยนแปดริ้วสู่ "สังคมไร้เงินสด" ฉะเชิงเทรา เดินหน้าสู่ Smart City นำ Digital Platform เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิตสู่เมืองอัจฉริยะ 5 ด้าน สร้างเมืองน่าอยู่ คู่วิถีชีวิตแห่งสายน้ำบางประกง ด้วยนวัตกรรมระบบดิจิทัล

 

เกาะติด "สังคมไร้เงินสด" วิถีชีวิตยุคใหม่ ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย มุ่งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินทันสมัยมายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ฉะเชิงเทรา Smart City เมืองน่าอยู่ คู่วิถีชีวิตแห่งสายน้ำบางปะกง” ประกอบด้วย

 

  • Smart Economy เศรษฐกิจอัจฉริยะ ผลักดันสู่สังคมไร้เงินสด ด้วยการนำระบบ Smart Market บริการรับชำระเงินด้วยช่องทางดิจิทัลให้กับ 2,200 ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมเปิดตัว “แปดริ้ว อีซี่การ์ด” บัตรอัต​ลักษณ์​ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีทั้งบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน (e-Money) สะดวกสบายพกพาเพียงบัตรเดียว ตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์

 

 

 

 

  • Smart Mobility ระบบขนส่งอัจฉริยะ ด้วยการพัฒนาระบบ EMV Contactless รองรับ "สังคมไร้เงินสด" ชำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสด เพียงแตะ สแกน จ่าย ผ่านเครื่อง EDC บนรถโดยสารปรับอากาศ 20 ที่นั่ง ครอบคลุมการเดินทางในตัวเมือง และมีแผนขยายไปยังผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะรูปแบบอื่น อาทิ รถสองแถว และ รถตู้โดยสาร
  • Smart People พลเมืองอัจฉริยะ พัฒนา University Application ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เชื่อมโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคาร รองรับทุกไลฟ์สไตล์และกิจกรรมของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

 

 

  • Smart Living ความเป็นอยู่อัจฉริยะ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ด้วย Health Wallet หรือ กระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ธนาคารร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
  • Smart Governance เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ลดขั้นตอน รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทำให้เกิดธรรมาภิบาล ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น โครงการ e-Police Station ที่สามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์และชำระค่าปรับจราจรผ่านช่องทางของธนาคาร โครงการ ศาลดิจิทัล e-Filing เพื่อยื่นและรับฟ้องผ่านระบบออนไลน์ของศาลยุติธรรม พร้อมระบบชำระค่าธรรมเนียม และโครงการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เป็นต้น

 

 

 

 

สังคมไร้เงินสด, แปดริ้ว, ฉะเชิงเทรา

 

สังคมไร้เงินสด, แปดริ้ว, ฉะเชิงเทรา

 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ