เด่นโซเชียล

เฝ้าระวัง "สถานการณ์น้ำ" แม่น้ำท่าจีนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 30-50 ซม.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดต "สถานการณ์น้ำ" ลุ่มแม่น้ำท่าจีนระดับน้ำสูงขึ้น 30-50 ซม. กระทบพื้นที่สุพรรณบุรี-นครปฐม-สมุทสาคร เฝ้าระวังพร้อมจัดการเพื่อลดผลกระทบให้ประขาชน

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) รายงานสถานการณ์น้ำ โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 64 ที่ผ่านมา กอนช. ได้ออกประกาศฉบับที่ 24/2564 แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในแม่น้ำท่าจีน เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลล้นผ่านทางระบายน้ำล้น เขื่อนกระเสียว และไหลไปสมทบกับปริมาณฝนที่ตกบริเวณด้านท้ายเขื่อน ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงแม่น้ำท่าจีน 150-200 ลบ.ม./วินาที ซึ่งกรมชลประทานได้บริหารจัดการโดยผันน้ำเข้าทุ่งโพธิ์พระยาเพื่อลดปริมาณน้ำหลาก อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำส่วนที่เหลือจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ จ.สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบัน ประมาณ 30-50 ซม. ในช่วงวันที่ 20-27 ต.ค. 64 ประกอบกับมีปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่เพิ่มขึ้น มีน้ำหลากจากคลองจะร้า จ.กาญจนบุรี ไหลหลากในอัตรา 120-150 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบพื้นที่ทุ่งโพธิ์พระยา ในบริเวณ อ.อู่ทอง และอ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงมากขึ้น

ปัจจุบัน จ.สุพรรณบุรี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย อ.สามชุก อ.เมือง อ.บางปลาม้า อ.เดิมบางนางบวช อ.อู่ทอง อ.สองพี่น้อง อ.หนองหญ้าไซ อ.ดอนเจดีย์ และอ.ศรีประจันต์ ปริมาณฝนมีแนวโน้มลดลง คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 - 2 สัปดาห์ และในส่วนของ จ.นครปฐม มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 3 อำเภอ โดยน้ำได้ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำที่ อ.บางเลน อ.นครชัยศรี และอ.สามพราน และระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณ อ.บางเลน และ อ.นครชัยศรี ซึ่งน้ำได้เอ่อท่วมตลาดและบ้านเรือนที่อยู่ใกล้แม่น้ำในหลายพื้นที่ ประกอบกับน้ำทะเลหนุนที่ทำให้ระดับน้ำยังคงส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำต่อไปและมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งการจัดตั้งศูนย์

 

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

สถานีหนองไผ่ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบุรณ์ น้ำล้นตลิ่งระดับน้ำอยู่ที่  94.44 ม.รทก.

สถานีคลองบางบาล ต.ไทรน้อย  อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำล้นตลิ่งระดับน้ำอยู่ที่ 9.05  ม.รทก.

สถานีสามซุก  ต.สามซุก อ.สามซุก จ.สุพรรณบุรี น้ำล้นตลิ่งระดับน้ำอยู่ที่  8.54  ม.รทก. 

สถานีวิเชียรบุรี  ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี  จ.เพชรบูรณ์ น้ำล้นตลิ่งระดับน้ำอยู่ที่   66.78 ม.รทก. 

สถานีศรีมหาโพธิ์ ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี น้ำล้นตลิ่งระดับน้ำอยู่ที่  8.15  ม.รทก. 

สถานีท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำล้นตลิ่งระดับน้ำอยู่ที่ 7.34 ม.รทก.

 

ลุ่มแม่น้ำชี-มูล

 

สถานีน้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ น้ำล้นตลิ่งระดับน้ำอยู่ที่ 225.56 ม.รทก.

สถานีลำเชิญ อ.ชุมแพ (ท้ายฝายโครงการชลประทานน้ำเชิญ) ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ  น้ำล้นตลิ่งระดับน้ำอยู่ที่ 221.47  ม.รทก.

 

 

logoline