เด่นโซเชียล

ออมสิน ออกมาตรการ "พักชำระหนี้" ทั้งต้นทั้งดอก ช่วยลูกหนี้น้ำท่วม นาน 3 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ "พักชำระหนี้" ทั้งเงินต้น-ดอกเบี้ย ช่วยลูกหนี้ที่ประสบภัยน้ำท่วม นาน 3 เดือน ยื่นความจำนงได้ถึง 31 ธ.ค.64

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งจากการลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารออมสิน และประชาชนในพื้นที่ พบว่าสถานการณ์น้ำท่วมได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างความเสียหายต่อลูกค้า และประชาชนเป็นวงกว้าง

 

ธนาคารออมสิน จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม สำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภทของธนาคาร โดยให้พักชำระหนี้ เงินต้น และดอกเบี้ยนาน 3 เดือน (ยกเว้นสินเชื่อธุรกิจวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท) ที่มีที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน หรือสถานประกอบธุรกิจอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ และมีประกาศของทางราชการให้เป็นพื้นที่ประสบภัย รวมถึงลูกค้าที่พักชำระหนี้มาตรการอื่น ๆ ของธนาคารอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบน้ำท่วมครั้งนี้ สามารถขอเข้ามาตรการดังกล่าวนี้ได้ โดยให้ติดต่อสาขาธนาคารออมสินที่มีบัญชีสินเชื่ออยู่ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

ทั้งนี้ หลังครบกําหนดผ่อนผันพักชำระหนี้ 3 เดือนแล้ว ให้ชําระเงินงวดตามสัญญาเดิม หากยังไม่สามารถชำระหนี้ต่อได้ ขอให้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเข้ามาตรการอื่นที่ธนาคารมีอยู่ได้ ซึ่งธนาคารได้มีการผ่อนปรนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์ต่าง ๆ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการสินเชื่อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ และผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมดังกล่าวแล้ว โดยให้กู้ฉุกเฉิน ที่มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ผ่อนปรน อัตราดอกเบี้ยต่ำ และปลอดชำระหนี้ 3 เดือน สำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซื้อสิ่งของจำเป็น โดยลูกค้าหรือผู้ประสบภัย สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินในพื้นที่ ได้ตั้งแต่บัดนี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center โทร.1115

 

สำหรับมาตรการที่ทางธนาคาร "ออมสิน" ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย "น้ำท่วม" จากพายุ "เตี้ยนหมู่" สำหรับประชาชนและกลุ่ม SMEs โดยรายละเอียด "สินเชื่อ" ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้ง 3 สินเชื่อ ประกอบด้วย

 

  1. สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  
  2. สินเชื่อเคหะแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
  3. สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ 

ออมสิน ออกมาตรการ \"พักชำระหนี้\" ทั้งต้นทั้งดอก ช่วยลูกหนี้น้ำท่วม นาน 3 เดือน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ