เด่นโซเชียล

เช็คเลย จังหวัดไหนบ้างยังคงมี "น้ำท่วม" ปภ. รายงานล่าสุดวันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปภ. รายงานล่าสุด พื้นที่ "น้ำท่วม" ใน 17 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด พร้อมเตือน พื้นที่เฝ้าระวัง ฝนฟ้าคะนอง - ลมกระโชกแรง

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.40 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "ปภ." รายงานสถานการณ์อุทกภัย จากอิทธิพลพายุ "เตี้ยนหมู่" ในช่วงวันที่ 23 ก.ย. - 1 ต.ค. 2564 เกิด "น้ำท่วม" ใน 31 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, ตาก, สุโขทัย, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, พิจิตร, กำแพงเพชร, เลย, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, ยโสธร, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, จันทบุรี, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, ลพบุรี, สระบุรี, สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม 

 

 

"น้ำท่วม" รวม 195 อำเภอ 1,001 ตำบล 6,909 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 264,210 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 8 ราย (ลพบุรี 6 เพชรบูรณ์ 1 ชัยนาท 1) และสูญหาย 1 ราย (เพชรบูรณ์ 1) 

 

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 14 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก บุรีรัมย์ นครปฐม ยโสธร สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี และกำแพงเพชร) และยังคงมี "น้ำท่วม" 17 จังหวัด ดังนี้ 

 

1.สุโขทัย ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสำโรง อำเภอคีรีมาศ และอำเภอเมืองสุโขทัย ระดับน้ำลดลง 

 

2.พิษณุโลก น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังทอง อำเภอพรหมพิราม และอำเภอบางระกำ ระดับน้ำลดลง 

 

3.เพชรบูรณ์ ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

 

4.พิจิตร น้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบึงนาราง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพทะเล และอำเภอสามง่าม ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตร ระดับน้ำทรงตัว 

 

5.ขอนแก่น น้ำท่วมขังในพื้นที่ 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอภูผาม่าน อำเภอชุมแพ อำเภอหนองเรือ อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอชนบท อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอโนนศิลา ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 

 

6.ชัยภูมิ ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอภูเขียว อำเภอบ้านเขว้า อำเภอจัตุรัส และอำเภอคอนสวรรค์ ระดับน้ำลดลง 

 

7.นครราชสีมา ยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 13 อำเภอ ได้แก่ อำเภอด่านขุนทด อำเภอสูงเนิน อำเภอโนนสูง อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอพิมาย อำเภอปักธงชัย อำเภอโนนโทย อำเภอคง อำเภอพระทองคำ อำเภอจักราช อำเภอสีดา อำเภอขามสะแกแสง และอำเภอบ้านเหลื่อม ระดับน้ำเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ จังหวัดได้จัดตั้งจุดอพยพ 4 จุด ในอำเภอโนนสูง อำเภอโนนไทย อำเภอแก้งสนามนาง และอำเภอเมืองนครราชสีมา ผู้อพยพ 544 คน 

 

 

8.อุบลราชธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น จัดตั้งจุดอพยพในอำเภอเมืองอุบลราชธานี ผู้อพยพ 467 คน 

 

9.นครสวรรค์ ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอลาดยาว และอำเภอท่าตะโก ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ระดับน้ำลดลง 

 

10.อุทัยธานี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุทัยธานี และอำเภอทัพทัน และอำเภอสว่างอารมณ์ ระดับน้ำลดลง 

 

11.ชัยนาท น้ำท่วมขังในพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอมโนรมย์ อำเภอวัดสิงห์ อำเภอเนินขาม อำเภอหันคา อำเภอสรรคบุรี อำเภอสรรพยา อำเภอเมืองชัยนาท และอำเภอหนองมะโมง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 

 

12.ลพบุรี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอชัยบาดาล และอำเภอบ้านหมี่ ระดับน้ำลดลง 

 

13.สระบุรี ยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังม่วง อำเภอแก่งคอย อำเภอเสาไห้ อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน อำเภอวิหารแดง อำเภอพระพุทธบาท อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอมวกเหล็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอดอนพุด ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 

 

14.สุพรรณบุรี ยังคงน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 

 

15.สิงห์บุรี น้ำท่วมขังในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอ ค่ายบางระจัน ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 

 

16.อ่างทอง น้ำท่วมขังในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอไชโย และอำเภอป่าโมก ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 

 

17.พระนครศรีอยุธยา น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางไทร ยังน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองโผงเผง ซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบขนาดใหญ่เพื่อเร่งระบายน้ำแล้ว ภาพรวมสถานการณ์ 

 

ปัจจุบันบางพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ขณะที่พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีระดับน้ำเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือแล้ว ทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่ไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง 


สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ "ฝนฟ้าคะนอง" และ ลมกระโชกแรง ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย วันนี้(2 ตุลาคม 2564) เมื่อเวลา 08.55 น. มีดังนี้ 

 

ภาคเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.น่าน จ.อุตรดิตถ์ จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ และ จ.ตาก 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.เลย จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ 

 

พื้นที่เฝ้าระวัง "น้ำล้นตลิ่ง" น้ำท่วมขัง 

 

ภาคเหนือ 

 • จ.สุโขทัย (อ.เมืองฯ อ.ศรีสำโรง อ.คีรีมาศ) 
 • จ.พิษณุโลก (อ.วังทอง อ.พรหมพิราม อ.บางระกำ) 
 • จ.เพชรบูรณ์ (อ.เมืองฯ) 
 • จ.พิจิตร (อ.บึงนารา อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพทะเล อ.สามง่าม) 
 • จ.นครสวรรค์ (อ.ลาดยาว อ.ท่าตะโก) 
 • จ.อุทัยธานี (อ.เมืองฯ อ.ทัพทัน อ.สว่างอารมณ์) 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 • จ.นครราชสีมา (อ.ด่านขุนทด อ.สูงเนิน อ.โนนสูง อ.เมืองฯ อ.พิมาย อ.ปักธงชัย อ.โนนไทย อ.คง อ.พระทองคำ อ.จักราช อ.สีดา อ.ขามสะแกแสง อ.บ้านเหลื่อม) 
 • จ.ชัยภูมิ (อ.เมืองฯ อ.ภูเขียว อ.บ้านเขว้า อ.จัตุรัส อ.คอนสวรรค์) 
 • จ.ขอนแก่น (อ.ภูผาม่าน อ.ชุมแพ อ.หนองเรือ อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ อ.โคกโพธิ์ไชย อ.ชนทบ อ.มัญจาคีรี อ.โนนศิลา) 
 • จ.อุบลราชธานี (อ.เมืองฯ) 

 

ภาคกลาง 

 • จ.ชัยนาท (อ.มโนรมย์ อ.วัดสิงห์ อ.เนินขาม อ.หันคา อ.สรรคบุรี อ.สรรพยา อ.เมืองฯ อ.หนองมะโมง) 
 • จ.ลพบุรี (อ.เมืองฯ อ.ชัยบาดาล อ.บ้านหมี่) 
 • จ.สระบุรี (อ.วังม่วง อ.แก่งคอย อ.เสาไห้ อ.บ้านหมอ อ.หนองโดน อ.วิหารแดง อ.พระพุทธบาท อ.เมืองฯ อ.มวกเหล็ก อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ดอนพุด) 
 • จ.สุพรรณบุรี (อ.บางปลาม้า อ.สองพี่น้อง) 
 • จ.สิงห์บุรี (อ.เมืองฯ อ.อินทร์บุรี อ.ค่ายบางระจัน) 
 • จ.อ่างทอง (อ.เมืองฯ อ.วิเศษชัยชาญ อ.ป่าโมก อ.ไชโย) 
 • จ.พระนครศรีอยุธยา (อ.ผักไห่ อ.เสนา อ.บางบาล อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร) 

 

พื้นที่ที่มี ฝนฟ้าคะนอง 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ชัยภูมิ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี 

 

ภาคกลาง จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.จันทบุรี จ.ตราด จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

ภาคใต้ จ.ชุมพร จ.ตรัง และ จ.สตูล 

 

เช็คเลย จังหวัดไหนบ้างยังคงมี \"น้ำท่วม\" ปภ. รายงานล่าสุดวันนี้

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ