เด่นโซเชียล

"วัคซีนซิโนฟาร์ม" อัปเดตรายงานผลข้างเคียงหลังฉีด พบ เสียชีวิตสะสม 14 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัปเดตอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีด "วัคซีนซิโนฟาร์ม" พบ เสียชีวิตสะสม 14 ราย อาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 12 ราย

ศูนย์ข้อมูล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีผู้ได้รับวัคซีน ล่าสุด จำนวน 9,373,448 โดส (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย.2564) แบ่งเป็น


ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 5,780,736 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 

 

 • day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.45 %  =  25,903 ราย
 • day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.62 %  = 35,914 ราย
 • day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.23 %  = 13,104 ราย

 

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ 

 • ปวดศีรษะ 0.51 %    
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.40 %
 • เหนื่อย เพลีย 0.37 %
 • ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.35 %
 • อาการไข้ 0.34 %

 

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 3,592,712 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 

 

 • day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.06 %  = 2,019 ราย
 • day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.18 %  = 6,420 ราย
 • day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.10 %  = 3,528 ราย

 

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ 

 • ปวดศีรษะ 0.15 %
 • ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.13 %
 • ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.13 % 
 • เหนื่อย เพลีย 0.11 %
 • อาการไข้ 0.11 %

*สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด


นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตและอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

 

 • ผู้เสียชีวิตสะสม 14 ราย พบว่า เสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2 ราย ,กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2 ราย, หัวใจล้มเหลว 2 ราย ,จากโรคประจำตัว 4 ราย จาก HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย ,หัวใจเต้นผิดจังหวะ 1 ราย, เส้นเลือดสมองแตก 1 ราย และปอดอักเสบ 1 ราย 
 • ผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 12 ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว 4 ราย, ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 4 ราย, ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย และภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย

 

"วัคซีนซิโนฟาร์ม" อัปเดตรายงานผลข้างเคียงหลังฉีด พบ เสียชีวิตสะสม 14 ราย
 

นอกจากนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังรายงานการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 478,443 โดส แบ่งเป็น

 

เข็มที่ 1 จำนวน 343,380 โดส ได้แก่

 • ผู้พิการ 39,066 ราย
 • ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด 108,019 ราย
 • ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง 117,881 ราย
 • พระ/นักบวช 25,242 ราย

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก 53,172 ราย

 

เข็มที่ 2 จำนวน 135,063 โดส ได้แก่

• ผู้พิการ 10,336 ราย

• ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด 58,119 ราย

• ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง 36,620 ราย

• พระ/นักบวช 7,719 ราย

ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก 22,269 ราย

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งว่า วัคซีนบริจาคสำหรับกลุ่มเปราะบางจัดส่งไปแล้ว รอการฉีดอีก 424,112 โดส โดยเป็นวัคซีนเข็ม 2 ที่ยังไม่ได้ฉีด และวัคซีนที่จัดส่งให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อนำไปฉีดตามจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป

 

"วัคซีนซิโนฟาร์ม" อัปเดตรายงานผลข้างเคียงหลังฉีด พบ เสียชีวิตสะสม 14 ราย

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ