เด่นโซเชียล

ปทุมธานี เตือน ระวัง "ปริมาณน้ำสะสม" จากลุ่มน้ำเจ้าพระยา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จังหวัดปทุมธานี แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวัง "ปริมาณน้ำสะสม" จากลุ่มน้ำเจ้าพระยา เตรียมความพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูง

30 ก.ย.64 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคายรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ออกหนังสือ ด่วนที่สุด หลังได้รับแจ้งถึงปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน และลุ่มน้ำป่าสัก

 

คาดว่ามีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

 

อีกทั้งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำไหลลงเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในอัตรา 900-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อรักษาเสถียรภาพความปลอดภัยและความมั่นคงของเขื่อน ซึ่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (C.29A)

ก่อนเข้าพื้นที่จังหวัดปทุมธานี อยู่ในอัตราประมาณ 3,000-3,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยอาจจะทำให้กระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่นอกคันกั้น อำเภอสามโคก และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อความปลอดภัยและเตรียมการล่วงหน้า ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่นอกคันกั้นน้ำ

อำเภอสามโคก และอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมทั้ง เกษตรกร ที่ประกอบอาชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริษัทห้างร้าน งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง แพร้านอาหาร เตรียมความพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

 

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดปทุมธานี จะติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำให้มีความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งประสานเพื่อเตรียมความพร้อม กำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง

 

 

ปทุมธานี เตือน ระวัง "ปริมาณน้ำสะสม" จากลุ่มน้ำเจ้าพระยา

 

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline