เด่นโซเชียล

เช็คพร้อมวันแรก "คลายล็อก" 10 กิจกรรมทำได้ และยังนำร่องท่องเที่ยวอีก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ดีเดย์ 1 ตุลาคม "คลายล็อกดาวน์" เริ่มผ่อนคลายในหลายกิจกรรม มีอะไรบ้างที่ทำได้ และ อะไรที่ยังทำไม่ได้ เช็คอัปเดตกันอีกครั้ง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ในที่ประชุม ครม. รับทราบตามที่ ศบค. ได้เสนอมาตรการคลาย "ล็อกดาวน์" เพิ่มเติม พร้อมทั้งลดเวลาเคอร์ฟิวเป็นเวลา 22.00น. -04.00น. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.- 30 พ.ย. 2564  รวมทั้งเห็นชอบการ "คลายล็อก" 10 กิจกรรม และกิจการบางประเภทเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติมากยิ่งขึ้นนั้น  โดยในที่ประชุม ครม. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการคลายล็อกดาวน์โดยมีรายละเอียด

ครม.เห็นชอบคลายล็อก 10 กิจกรรม และการลดเวลาเคอร์ฟิวในพื้นที่ควบคุมดังนี้  

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ เด็กก่อนวัยเรียน เปิดดำเนินการได้ แต่ต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือ กทม. และ ให้กระทรวงสาธารณสุขไปทำแนวปฏิบัติขึ้นมา 

2.ห้องสมุดสาธารณ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ เปิดได้จำกัดจำนวน เช่น 1 คนต้อ 4 ตารางเมตร หรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75 % สวมหน้ากากตลอกเวลา ห้ามรับประทานอาหาร เคร่งครัดมาตรการ

3. พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ หรือ โบราณสถาน

4.ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือหอศิลป์ เปิดได้ จำกัดจำนวน เช่น คน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร หรือให้เข้าชมได้ไม่เกิน 75 %(ตามกำหนด)สวมหน้ากากตลอดเวลาห้ามรับประทานอาหารเคร่งครัดมาตรการฯ

5. ร้านทำเล็บ เปิดดำเนินการได้โดยนัดหมายล่วงหน้า เปิดดำเนินการได้ โดยนัดหมายล่วงหน้า

6.ร้านสัก ลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมี ATK/RT-PCR ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง

7.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นวด สปา) เปิดดำเนินการได้ โดยนัดหมายล่วงหน้าจำกัดเวลาบริการ ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อคนสามารถเปิดบริการที่ใช้น้ำเพื่อสุขภาพในกิจการสปาภายใต้ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 (ลูกค้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมี ATK/RT-PCR ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ยังไม่เปิดบริการอบไอน้ำ

8. ธุรกิจโรงภาพยนตร์ หรือ ฉายภาพยนตร์ เปิดดำเนินการได้ ถึง 21.00 น. ลดจำนวนเหลือ 50% และการนั่งที่เว้นที่ แต่ถ้ามาด้วยกันให้นั่งด้วยกันได้ สวมหน้ากากตลอดเวลา ไม่รับประทานอาหาร

9.การเล่นดนตรีในร้านอาหาร เปิดดำเนินการได้ จำกัดจำนวนนักดนตรีไม่เกิน 5 คน นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา นักร้องถอดหน้ากากอนามัยเฉพาะเวลาร้องเพลงหรือแสดง ห้ามสัมผัสคลุกคลีกันระหว่างนักร้องนักดนตรีและลูกค้า

10.สถานที่เล่นกีฬา ฟิตเน็ต ยิม เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. ในร่มห้ามมีผู้ชม/กลางแจ้งต้องมีผู้ชมได้ไม่เกิน 25%
 

เห็นชอบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19ในการปรับเงื่อนไขมาตรการสำหรับกิจการ/กิจกรรม พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด

  • การห้ามออกนอกเคหสถาน  

เวลา 21.00 - 04.00 น. ลดเวลา 22.00 - 04.00 น. อย่างน้อย 15 วัน
 

  • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า  

เปิดบริการได้ถึง 21.00ให้เปิดสถาบันกวดวิชาได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.ให้เปิด โรงภาพยนตร์ สปา ห้องออกกำลังกาย ฟิตเนสสระว่ายน้ำ ได้ตามแนวทางที่กำหนด ยังไม่เปิดดำเนินการ ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านูเกม สวนสนุกสวนน้ำ และห้องประชุม/จัดเลี้ยง

  • ร้านสะดวกซื้อ ตลาดสด หรือ ตลาดนัด (เฉพาะจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค)

ปิดดำเนินการได้ถึง 21.00 น.

  • ประเภทกีฬากลางแจ้ง หรือในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเท สะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศหรือประเภทกีฬาในร่ม ที่มีเครื่องปรับอากาศ เปิดดำเนินการได้ทุกประเภทกีฬา ไม่เกิน 21.00 น.โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดสถานที่ และ ประเภทกีฬา กรณี ประเภทกีฬาในร่ม จัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชม กรณี ประเภทกีฬากลางแจ้ง จัดการแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชม ไม่เกิน 25% ของความจุสนามผู้ชมได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ มี ATK/RT-PCRผลเป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมงทั้งนี้ กรณีมีการแข่งขันให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.(กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรค จัดทำแนวปฏิบัติฯ)

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ