เด่นโซเชียล

เปิดยื่นวันนี้ คืนเงินจอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" เช็ครายละเอียด-เงื่อนไขก่อน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คืนเงินจอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งเตือนครั้งสุดท้าย เช็ครายละเอียด และ เงื่อนไข เริ่มเปิดคืน วันนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" แต่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยสามารถรับเงินคืนได้ สำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดา

 

ขั้นตอนการขอคืนเงิน

 

ผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดาที่โอนเงินแล้ว แต่ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้ง 2 เข็มในทุกกรณี  ให้นำหลักฐาน ดังนี้

 1. หลักฐานการโอนเงิน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. หลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงสาเหตุการขอคืนเงิน 

มารับเงินคืนด้วยตนเอง 

 • วันที่ 27 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ที่อยู่ใน กทม และปริมณฑล 
 • วันที่ 27 กันยายน - 15 ตุลาคม สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด 

 

ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ที่บริเวณชั้น 1 Coworking Space สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร 2 เขตหลักสี่ กทม. 

 

ย้ำอีกครั้ง หากไม่มารับเงินคืน หรือไม่มีเอกสารครบถ้วน เพื่อแสดงตัว และยืนยันการโอนเงินในโอกาสสุดท้ายนี้ ถือว่ายินดีให้นำวัคซีนของท่าน บริจาคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

เปิดยื่นวันนี้ คืนเงินจอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" เช็ครายละเอียด-เงื่อนไขก่อน

สรุปยอดการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ของศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2564

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม @บมจ.โทรคมนาคม (ทีโอที)
 • ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก @CAT Convention Hall
 • ศูนย์ฉีดวัคซีนภาคสนาม

รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม 633,875 โดส
 

SINOPHARM สะสมรวม

 1. เข็มที่ 1 : 130,390 โดส
 2. เข็มที่ 2 : 107,377 โดส

รวมฉีดแล้ว : 237,767 โดส

SINOVAC สะสมรวม

 1. เข็มที่ 1 : 113,018 โดส
 2. เข็มที่ 2 : 99,893 โดส

รวมฉีดแล้ว : 212,911 โดส

AstraZeneca สะสมรวม

 1. เข็มที่ 1 : 128,900 โดส
 2. เข็มที่ 2 : 54,297 โดส

รวมฉีดแล้ว : 183,197 โดส

 

เปิดยื่นวันนี้ คืนเงินจอง "วัคซีนซิโนฟาร์ม" เช็ครายละเอียด-เงื่อนไขก่อน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

logoline