เด่นโซเชียล

รวมจุดฉีดวัคซีนฟรี "วันมหิดล" ทั่วประเทศ ต้องได้ 1 ล้านโดส เช็คสถานที่ด่วน

รวมจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 เนื่องใน" วันมหิดล" 24 ก.ย.64 ทั่วประเทศ ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข เป้าหมาย ฉีด 1 ล้านโดส

หลังจาก วันที่ 21 ก.ย.64 ที่ นพ.เกียรติภูมิ กล่าวถึงการตั้งเป้าหมาย "ฉีดวัคซีนโควิด 1 ล้านโดส ภายในวันที่ 24 กันยายนนี้" โดย ได้เตรียมความพร้อมโดยให้แต่ละเขตสุขภาพดำเนินการฉีดเฉลี่ยเขตละ 1 แสนโดส รวม 12 เขตสุขภาพ โดยมีการกระจายระดับจังหวัดและอำเภอต่อไป คาดว่าดำเนินการได้และวัคซีนมีเพียงพอ

วันนี้จึงมารวบรวมจุดฉีดวัคซีนฟรี แก่ประชาชน เนื่องในวันมหิดล (24 ก.ย.64) ที่จะถึงนี้

 

1) สถานีกลางบางซื่อ 

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อพร้อมบูสต์เข็ม 3 ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (24 ก.ย.64) ด้วย AstraZeneca ในกลุ่มผู้ที่ฉีด Sinovac 2 เข็ม ช่วงพฤษภาคม งดวอล์คอิน

 

ประกาศการให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster dose) กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่เคยได้รับวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 และ 2 (สูตร SS) จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในเดือนพฤษภาคม 2564 จะได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

โดยทางศูนย์ฯจะใช้ฐานข้อมูลเดิม ส่ง sms ให้ท่านเพื่อยืนยันวันนัดฉีดล่วงหน้าและท่านสามารถตรวจสอบวันเวลานัดฉีดด้วยตนเอง ผ่านแอพพลิเคชั่น “Vaccine บางซื่อ”

 

หมายเหตุ : ท่านที่สมัครใจรับวัคซีนเข็มกระตุ้น โปรดมารับวัคซีนตรงตามวันและเวลานัดสถานที่รับวัคซีน : ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 1, 2, 3, 4 เวลา 9.00- 17.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยจะไม่อนุญาตให้มีการวอล์คอินเข้ามาเพื่อลดความแออัด

 

ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการ กรณีที่มาไม่ตรงวันที่นัดหมาย

 

รวมจุดฉีดวัคซีนฟรี \"วันมหิดล\" ทั่วประเทศ ต้องได้ 1 ล้านโดส เช็คสถานที่ด่วน

2) โรงพยาบาลแม่สอด

รพ.แม่สอด ขอเชิญชวนประชาชน อ.แม่สอด ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนื่องในวันมหิดล

เข็ม 1 ซิโนแวค + เข็ม 2 แอสตร้าเซเนก้า

(สูตรเดียวทุกกลุ่มอายุ)

วันที่ 24 ก.ย. 64

รพ.แม่สอด 08.30-15.30 น. (พักเที่ยง)

ที่ว่าการอำเภอแม่สอด 08.30-12.00 น.

รพ.สต.เจดีย์โค๊ะ 08.30-12.00 น.

อย่าลืม พกบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยนะคะ

 

3) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 24 กันยายน 2564

เวลา 08.00 - 16.00น.

ชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอก (OPD) รพ.ตสม

เปิดให้บริการแบบ walk in (non-stop)

จำนวน 1,400 โดส

SV1+SV2 มีค/เมษ/พค/มิย/กค ฉีด AZ3 ได้

SV1+SV2 ที่รพ.อื่นในจ.ตาก ฉีด AZ3 ได้

ยังคงเปิดให้บริการฉีดเข็ม2 AstraZeneca (AZ2)

สำหรับผู้มีนัดหมาย / เก็บตก / จากเข็ม1ที่อื่น

สูตร AZ1+AZ2 (ระยะห่าง 10-12 สัปดาห์)

สูตร SV1+AZ2 (ระยะห่าง 3-4 สัปดาห์)

รอบบ่าย 13.00-16.00น. ชั้น1 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ตสม จำนวน 400 โดส

ยังคงเปิดให้บริการฉีดเข็ม1 Sinovac (SV1)

08.00-12.00น. walk in 550 โดส @อบต.แม่ท้อ

08.00-12.00น. walk in 550 โดส @รร.วังประจบฯ

ยังคงเปิดให้บริการฉีดเข็ม1 Sinopharm (SP1)

สำหรับหญิงตั้งครรภ์ ในพื้นที่ 4 อำเภอฝั่งตะวันออก

รอบเช้า 08.30-11.30 ชั้น2 แผนกฝากครรภ์ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ตสม จำนวน 100 โดส

ยังคงเปิดให้บริการฉีดเข็ม2,3 Pfizer (PZ)

สำหรับกลุ่มเฉพาะที่ได้นัดหมายไว้แล้ว

รอบเช้า 09.30 ชั้น 3 แผนก Wellness Center

อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ตสม จำนวน 30โดส

* ข้อมูลปรับปรุง ณ วันที่ 23 ก.ย. 2564

เนื่องจากมีการปรับยอดฉีดเนื่องในวันมหิดลเพิ่มขึ้น

 

4) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ประกาศจากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 “แบบ Walk-in”

โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

เปิดรับจำนวน 1,200 คน

เฉพาะในเขตอำเภอเมืองชัยนาท

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้

1. กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป

2. หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

3. ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง, โรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดสมอง และ โรคอ้วน (ที่มีน้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป) **ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง กรุณานำหลักฐานการรักษาหรือยาที่รับประทานเป็นประจำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

4. กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี

รับบริการได้ที่ ศูนย์ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชัยนาท (ท่าแจง) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 15.00 น.

กรุณานำ "บัตรประชาชน" มาด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ

สำหรับการฉีดวัคซีน “แบบ Walk-in” ตามที่ได้ประกาศนี้ จะเป็นการฉีดวัคซีนโควิด-19 “สูตรไขว้” โดยเข็มที่ 1 เป็น “ซิโนแวค” และเข็มที่ 2 เป็น “แอสตราเซนเนก้า”

หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบต่อไป

และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 056-411055 ต่อ 1509

 

5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

ฉีดเข็ม 1

บูสเตอร์เข็ม 3 

จุดฉีดวัคซีนมี 7 จุด (ดูตามรูป)

 

 

รวมจุดฉีดวัคซีนฟรี \"วันมหิดล\" ทั่วประเทศ ต้องได้ 1 ล้านโดส เช็คสถานที่ด่วน

 

รวมจุดฉีดวัคซีนฟรี \"วันมหิดล\" ทั่วประเทศ ต้องได้ 1 ล้านโดส เช็คสถานที่ด่วน

 

รวมจุดฉีดวัคซีนฟรี \"วันมหิดล\" ทั่วประเทศ ต้องได้ 1 ล้านโดส เช็คสถานที่ด่วน

 

 

รวมจุดฉีดวัคซีนฟรี \"วันมหิดล\" ทั่วประเทศ ต้องได้ 1 ล้านโดส เช็คสถานที่ด่วน

 

 

 

 

 

 

ที่มา กระทรวงสาธารณสุข

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวที่น่าสนใจ