เด่นโซเชียล

"วัคซีนเด็ก" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปิดรับ VACC 2 School ย้ำ ต้องมีหนังสือยินยอม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ย้ำ "วัคซีนเด็ก" โครงการ VACC 2 School เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย การศึกษาอัตราอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อ โควิด-19 ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอม สมัครใจ ล่าสุด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับจัดสรรวัคซีนแล้ว

 

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ "วัคซีนเด็ก" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ VACC 2 School สำหรับกลุ่ม / สมาคมผู้ปกครอง เนื่องจากได้มีประกาศรายชื่อกลุ่ม / สมาคมที่ได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้ว และขอปิดรับการยื่นความประสงค์ผ่านทางเอกสารในทุกกรณี

 

วัคซีนเด็ก, VACC 2 School, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ซิโนฟาร์ม

 

 

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ สถานศึกษา นักเรียน และ ผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมโครงการ VACC 2 School กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยระบุถึง "วัคซีนเด็ก" ว่า โครงการ VACC 2 School นำร่องฉีดวัคซีนโควิด ซิโนฟาร์ม ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ นั้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การศึกษาอัตราอุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ภายหลังจากการฉีดวัคซีน BBIBP-CorV (Sinopharm) ในอาสาสมัครอายุ 10 - ต่ำกว่า 18 ปี ในประเทศไทย” ตามที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 134/2564 วันที่ได้รับการอนุมัติ 17 กันยายน 2564

 

 

 

ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ "วัคซีนเด็ก" จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครองที่ลงนามยืนยันการเข้าร่วมโครงการ VACC 2 School โดยสมัครใจทุกท่าน และนำมาส่ง ณ วันที่ฉีด

ดาวน์โหลด “หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง” https://bit.ly/3A25YWT : คลิกที่นี่

พร้อมทั้งให้เด็กและเยาวชน / ผู้ปกครอง และโรงเรียนที่ “สมัครใจ” เข้าทำแบบคัดกรองและลงนามใบยินยอมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th คลิกเมนู สำหรับเด็กและเยาวชนเข้ารับวัคซีนโครงการ VACC 2 School (ทำแบบคัดกรองและใบยินยอม) ภายหลังจากที่สถานศึกษาได้อัปโหลดรายชื่อนักเรียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

 

วัคซีนเด็ก, VACC 2 School, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, ซิโนฟาร์ม

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ