เด่นโซเชียล

"จองวัคซีน Moderna" รพ.เกษมราษฎร์ รวม Q&A ทุกข้อสงสัย ล่าสุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตล่าสุด "จองวัคซีน Moderna" รพ.เกษมราษฎร์ รวม Q&A ทุกข้อสงสัย ทราบคิวแล้วจะเลือกวันฉีดได้เมื่อไหร่ ต้องการเปลี่ยน-เลื่อนวันทำได้หรือไม่

วันที่ 22 กันยายน 2564 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โพสต์ข้อความตอบ Q&A ทุกข้อสงสัย เกี่ยวกับวัคซีนทางเลือก "โมเดอร์นา" Moderna กรณีทราบคิวแล้วจะเลือกวันฉีดได้เมื่อไหร่ ต้องการเปลี่ยนหรือเลื่อนวันสามารถทำได้หรือไม่ 

 

 

1. คิวที่ประกาศแจ้งไว้ หากจองไว้หลายท่าน ทุกคนที่จองคือคิวเดียวกันใช่หรือไม่

 

คิวที่ประกาศในระบบของท่าน คือ คิวที่รวมจำนวน dose วัคซีนของทุกคนที่จองทั้งหมดผ่านท่าน ซึ่งจะดูจำนวนได้จากช่อง Full dose และ Booster dose ตามรูปประกอบ (Full dose = 2 เข็ม และ Booster dose = 1 เข็ม) 

 

2. คิวที่ประกาศจะได้ฉีดประมาณช่วงไหน 

 

องค์การเภสัชกรรมได้แจ้งความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ วันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาดังนี้ "วัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 1,958,400 โดส ผู้ผลิตจะสามารถส่งมอบล็อตแรกถึงไทย ประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ และจะทยอยส่งสัปดาห์ละ 3 แสนกว่าโดส ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ จนครบในไตรมาส 4 ปี 2564 ส่วนที่เหลืออีกกว่า 3 ล้านโดส บริษัทจะเร่งทยอยส่งมอบจนจบดีลไม่เกินเดือนมีนาคม 2565

 

ทั้งนี้ ในแต่ละครั้งที่ส่งมอบ บริษัทซิลลิคฯ จะส่งวัคซีนให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพตามกระบวนการ โดยใช้เวลาอีก 3-5 วัน ก่อนกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลเอกชนทุกโรงพยาบาลต่อไป" (ตามเอกสารรูปภาพ) ดังนั้นทางโรงพยาบาลคาดว่าจะเริ่มทำการฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 

 

\"จองวัคซีน Moderna\" รพ.เกษมราษฎร์ รวม Q&A ทุกข้อสงสัย ล่าสุด

 

 

3. หลังจากทราบคิวทางโรงพยาบาลจะจัดลำดับคิวเรียงอย่างไรในการไปเลือกวัน 

 

ทางโรงพยาบาลจะให้บริการตามลำดับคิวของท่านโดยอ้างอิงจากผู้ที่ชำระเงินก่อนและหลัง โดยที่ชำระเงินเต็มจำนวนก่อนจะมีสิทธิได้รับจัดสรรวัคซีน Moderna จากทางโรงพยาบาลก่อนตามลำดับ โดยจะเรียงลำดับคิวตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางองค์การเภสัชกรรมในแต่ละเดือน 

 

ตัวอย่างเช่น ถ้ากรณีที่ทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนมา 1,000 เข็มใน เดือนตุลาคม 2564 โรงพยาบาลจะจัดสรรวัคซีน 1,000 เข็มนี้ ให้แก่ลูกค้าทุกท่านตามจำนวนที่ลูกค้าท่านนั้น ๆ จองทั้งหมดในแต่ละลำดับคิว จนกว่าจะเต็มจำนวนที่ทางโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรมาจากองค์การเภสัชกรรม 

 

กรณีได้รับวัคซีน 1,000 เข็ม เมื่อจัดลำดับแล้วสามารถให้บริการลูกค้า คิวที่ 1-300 คิวแรกได้พอดีกับจำนวน 1,000 เข็ม ทางโรงพยาบาลจะประกาศช่วงเวลาในการจองคิวสำหรับวันที่ต้องการเข้ารับบริการให้คิวแต่ละคิว เป็นลำดับเวลา เช่น คิว 1-100 สามารถเข้าจองเวลารับบริการได้ในวันแรก, คิว 101-200 สามารถเข้าจองเวลารับบริการได้ในวันที่สอง และ 201-300 ในวันที่สามตามลำดับ ทั้งนี้ช่วงเวลาในการจองเวลารับบริการจะถูกปรับอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละคิวมีเวลามากพอในการเข้าจองเวลารับบริการของท่าน 

 

ในกรณีที่ท่านไม่ได้เข้ามาทำการจองเวลารับบริการตามลำดับคิวของท่าน ท่านสามารถเข้ามาจองเวลารับบริการได้ทุกเวลาที่ท่านสะดวกหลังจากนั้น โดยจองตาม วัน-เวลา ที่ยังว่าง และสามารถจองได้ในระบบ 


4. วัคซีนมาแล้ว จะทราบได้ยังไงว่าถึงลำดับคิวในการไปเลือกวันฉีด 

 

ทางโรงพยาบาลจะทำการประกาศคิวผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรวัคซีนในแต่ละรอบ จากการส่งมอบวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม โดยจะมีการแจ้งผ่าน Facebook Page โรงพยาบาล และ SMS ไปแจ้งยังผู้มีสิทธิในแต่ละรอบ 


5. หากถึงคิวนัดวันฉีดแล้วในอนาคตต้องการเปลี่ยน/เลื่อนวัน สามารถทำได้หรือไม่ 

 

สามารถทำได้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและเลื่อนวันฉีดได้ โดยแจ้งเปลี่ยนวันและเวลาเข้ารับบริการในระบบการจองคิวโดยทำล่วงหน้า 7 วัน เนื่องจากทางโรงพยาบาลต้องทำการจัดสรรคิวเพื่อทดแทนให้พอดีกับจำนวน dose วัคซีนในแต่ละขวด ซึ่งสามารถฉีดได้ 10 คน/ขวด และเมื่อเปิดแล้วจะต้องใช้ให้หมดภายในวันเดียวกัน 

 

กรณีไม่มาตามเวลานัดหมาย ท่านต้องติดต่อโรงพยาบาลที่ได้ทำการจองวัคซีนไว้ ภายในไม่เกิน 3 วัน นับจากวันนัดหมาย มิเช่นนั้นทางโรงพยาบาลจะถือว่าท่านสละสิทธิในคิวของท่าน และต้องทำการจองเข้ามาใหม่ตามระบบต่อจากคิวสุดท้ายในระยะเวลานั้น ๆ 


6. หลังจากทราบคิวเรียบร้อยแล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไป 

 

รอประกาศคิวผู้มีรับบริการก่อน-หลัง จากทางโรงพยาบาลผ่านทาง Facebook Page โรงพยาบาล และ SMS เพื่อทำการจองเวลารับบริการในระบบต่อไป 


7. ถ้าวัคซีนมาแล้วอยู่คิวหลัง ๆ สามารถฉีดภายในปีนี้ได้ไหม หากคิววันยังว่างอยู่

 

กรณีที่คิวที่มีสิทธิในการจองการฉีดวัคซีนก่อนได้ทำการจองมาจนครบ และคิวในเดือนนั้นยังว่างอยู่ อาจเกิดจากระยะเวลาการฉีดวัดซีน เข็ม 2 และ 3 ของแต่ละท่านแตกต่างกันทำให้ไม่สามารถฉีดวัคซีนในเดือนนั้น ๆ ตามสิทธิได้ ทางโรงพยาบาลจะเปิดสิทธิให้ลำดับต่อ ๆ ไป สามารถเข้ามาจองคิวได้ตามจำนวนวัคซีนที่เหลืออยู่ 


8. คิวที่แจ้งไว้หากได้คิวหลัง ๆ สามารถขอเงินคืนได้ไหม 

 

ทางโรงพยาบาลให้สิทธิการคืนเงินบนเงื่อนไขที่ไม่สามารถส่งมอบวัคซีนได้เพียงพอตามที่ลูกค้าทุกท่านได้จองวัคซีนเข้ามา ซึ่งโรงพยาบาลยืนยันว่ามีวัคซีนเพียงพอต่อยอดจองทั้งหมด และสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามกรอบเวลาที่องค์การเภสัชกรรมได้แจ้งข้อมูลมาทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชน โดยทางโรงพยาบาลมีความตั้งใจว่าจะให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่และรวดเร็วที่สุด อย่างสุดความสามารถ

 

9. การเปลี่ยนสิทธิหรือรายชื่อผู้ฉีดจะเริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่ และมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไร 

 

ทางโรงพยาบาลจะเริ่มเปิดระบบออนไลน์ให้เปลี่ยนชื่อผู้ฉีดวัคซีน โดยเริ่มตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยทางโรงพยาบาลจะชี้แจ้งวิธีการและเอกสารที่จำเป็นในการโอนสิทธิ 

1.ใบมอบอำนาจโดยระบุถึงการมอบสิทธิการฉีดวัคซีน 
2.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีนเดิม
3.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับโอนสิทธิ 

ให้ท่านทราบผ่าน Facebook Page โรงพยาบาลแต่ละสาขา โดยโอนสิทธิให้ผู้อื่น ท่านต้องแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบอย่างน้อย 7 วัน เนื่องจากทางโรงพยาบาลต้องทำการเปลี่ยนชื่อผู้ฉีด แก่บริษัทประกันความคุ้มครองการแพ้วัคซีน เพื่อประโยชน์ของผู้ฉีดในกรณีเจ็บป่วยจากการแพ้วัคซีน ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนสิทธิการฉีดวัคซีน จาก Full dose เป็น Booster dose 2 เข็ม สำหรับ 2 ท่านได้ หรือ Booster dose 2 เข็ม เป็น Full dose สำหรับ 1 ท่านได้ 

 

10. ประกันความคุ้มครองการแพ้วัคซีนเป็นอย่างไร 

 

-การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากภาระแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนเงิน 1,000,000 บาท 

-การรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในเท่านั้น อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อปี จำนวนเงิน 100,000 บาท 

-การสูญเสียอวัยวะ อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวนเงิน 500,000 บาท 

 

*การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) อันเนื่องมาจากกาวะแกรกซ้อน หรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรuา 2019 (COVID-19) ที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากการฉีดวัคซีน 


11. วัคซีนเก็บไว้ได้นานแค่ไหน เดือนไหน ปีไหน  

 

อายุของวัคซีนขึ้นอยู่กับ ล็อตที่ผลิตและระยะเวลาส่งมอบมาที่โรงพยาบาล โดยองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้โรงพยาบาลจะเก็บสิทธิการฉีดของท่านให้เหมาะสมกับระยะเวลาการฉีดวัคซีน เข็ม 1,2 และ 3 ของแต่ละท่านที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน 

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 1218 กด 4 หรือ 02-910-1600-45 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ