เด่นโซเชียล

"ผู้ประกันตนมาตรา33,39" เฮ ครม.ไฟเขียว "ลดเงินสมทบประกันสังคม" อีก 3 เดือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครม. มีมติอนุมัติ "ลดเงินสมทบ" ให้ "ผู้ประกันตนมาตรา33,39" ต่ออีก 3 เดือน มีผลตั้งแต่ ก.ย.- พ.ย. 64 บรรเทาความเดือดร้อนช่วงโควิด-19 ระบาด

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขยายเวลาปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 
ส่วนของนายจ้างลดอัตราเงินสมทบจาก 5 % เหลือ 2.5 %
ส่วนของลูกจ้างลดอัตราเงินสมทบจาก 5 % เหลือ 2.5 % ของค่าจ้างผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

ครม. มีมติปรับลดอัตราเงินสมทบจากเดือนละ 432 บาท หรือต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ 235 บาทหรือประมาณ 4.9 % เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีผลบังคับตั้งแต่1กันยายน- 30 พฤศจิกายน 2564 เช่นกัน 

 

 

นาย ธนกร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม การลดอัตราเงินสมทบ งวดเดือนกันยายน -พฤศจิกายน 2564 นั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์การของโควิด-19 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตนในระบบจ่ายเงินสมทบลดลงเป็น 10,721 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลงเป็น 9,629 ล้านบาท โดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกันตนสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่าย ช่วยเสริมสภาพคล่องได้ประมาณ 945 – 1,575 บาทต่อคน และนายจ้าง มีสภาพคล่องขึ้น เพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ 
 

 

สำหรับวิธีการคำนวณการลดอัตราเงินสมทบลงนั้น สามารถทำได้ดังนี้ 

ผู้ประกันมาตรา 33 และนายจ้าง คำนวณดังนี้  "เงินเดือน" คูณ "2.5%" จะได้จำนวนเงินที่ถูกหักออกไปในแต่ละเดือน เช่น

เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 750 บาท (จำนวนเงินที่ถูกหัก)
เงินเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน) x 2.5% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 375 บาท (จำนวนเเงินที่ถูกหัก)

 

ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผู้ที่เคยทำงานในบริษัท หรืออยู่ในมาตรา 33 มาก่อน แต่ว่างงาน หรือลาออกไม่เกิน 6 เดือน และเคยส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือนขึ้นไป แต่ยังอยากได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่ รัฐบาลกำหนดให้ส่งเงินสมทบ เหลือเดือนละ 4.9 % จากเดิม 9% โดยเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ คือ เดือนละ 4,800 บาท เท่ากันทุกคน เช่น เงินเดือน 4,800 บาท (เงินเดือน) x 4.9% (เงินหักเข้าประกันสังคม) = 235 บาท (จำนวนเงินที่ถูกหัก)

logoline