เด่นโซเชียล

ล่าสุดเยียวยา "ตรวจสอบสิทธิ" ทุกมาตรา เช็คให้พร้อมก่อนวันโอนเงินรอบถัดไป

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สำนักงานประกันสังคม โอนแล้วเงินเยียวยา มาตรา 33 39 40 รอบเก็บตก เข้าบัญชีพร้อมเพย์ เรียบร้อยแล้ว ใครเงินไม่เข้า เช็คสถานะพบ ไม่ได้รับสิทธิ ไม่ต้องรอแล้ว ยื่น "ทบทวนสิทธิ" ได้เลย ขั้นตอน เงื่อนไข เช็คครบจบที่นี่

ล่าสุด เยียวยาประกันสังคม "ตรวจสอบสิทธิ" ทุกมาตรา เช็คให้พร้อมก่อนการโอนรอบถัดไป สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ย้ำเตือน ม.33 ม.39 ม.40 ไม่ได้รับสิทธิ อย่าลืมยื่นทบทวนสิทธิ ซึ่ง สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ นายจ้าง และ ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ตามที่รัฐบาลประกาศ แล้วยังไม่ได้รับสิทธิโครงการเยียวยาในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน 9 ประเภทกิจการ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2564

 

ขั้นตอนการขอยื่นทบทวนสิทธิ

 • โหลดแบบฟอร์ม ยื่นทบทวนสิทธิ ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th : คลิกที่นี่
 • พิมพ์แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
 • แนบเอกสารประกอบตามที่ระบุในแบบฟอร์ม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จ สลิปชำระเงินสมทบ (ถ้ามี)
 • นำแบบฟอร์มและเอกสารเย็บรวมกัน แล้วนำไปหย่อนกล่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ หรือส่งไปสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน (ยึดวันประทับตามไปรษณีย์)
 • อย่าลืมระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

เงื่อนไขยื่นทบทวน มาตรา 40

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 40 ผู้ที่มีสามารถยื่นทบทวน ต้องเป็นผู้ประกันตนที่มีสถานะ Active หรือเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินสมทบงวดแรกตามวันที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ คือ

 • พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และ สงขลา ที่สมัคร มาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
 • พื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา
 • พื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ตาก, นครนายก, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สิงห์บุรี, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี และ อ่างทอง ที่สมัคร มาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบงวดแรกในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

 

เช็คสิทธิประกันสังคม, เยียวยา, โอนเงิน, ทบทวนสิทธิ, มาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40, พร้อมเพย์, บัตรประชาชน

 

เช็คสิทธิประกันสังคม, เยียวยา, โอนเงิน, ทบทวนสิทธิ, มาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40, พร้อมเพย์, บัตรประชาชน

 

 

 

 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) : คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) : คลิกที่นี่
 • นายจ้างสามารถยื่นความประสงค์ขอรับเงินได้ที่ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 : คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา : คลิกที่นี่

 

 • Download : แบบประสงค์ขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด : คลิกที่นี่
 • Download : หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด : คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 39) : คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) : คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39 - 40 : คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบการนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด COVID-19 เข็มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 8 ตุลาคม 2564 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน

 1. AstraZeneca เข็มที่หนึ่ง ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2564
 2. Sinovac เข็มที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 17 กันยายน 2564

 

ตรวจสอบนัดหมายฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 : คลิกที่นี่

สำหรับผู้ประกันตนที่ฉีดวัคซีน หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะอัปเดตในสัปดาห์ถัดไป

 

สำนักงานประกันสังคมสรุปโอนเงินเยียวยา

 • วันที่ 20 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน มาตรา 40 หรือ ม.40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และ สิงห์บุรี กลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,935,325 คน คนละ 5,000 บาท

 • วันที่ 21 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา มาตรา 39 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,164,382 คน คนละ 5,000 บาท

 

 • วันที่ 22 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา มาตรา 40 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน คนละ 5,000 บาท

 • วันที่ 23 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา มาตรา 40 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,953,767 คน คนละ 5,000 บาท

 • วันที่ 27 กันยายน 2564

เริ่มโอนเงินเยียวยา มาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน คนละ 2,500 บาท

 

 • วันที่ 28 กันยายน 2564

เริ่มโอนเงินเยียวยา มาตรา 33 รอบ 2 ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,017,296 คน คนละ 2,500 บาท

 • วันที่ 28 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา ม.40 ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ในช่วงวันที่ 4 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 แสนคน คนละ 10,000 บาท

 • วันที่ 30 กันยายน 2564

โอนเงินเยียวยา มาตรา 40 เก็บตก ผู้ที่โอนไม่สำเร็จ

ทั้งนี้ "ตรวจสอบสิทธิเยียวยา" สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน เท่านั้น

 

การโอนเงินเยียวยารอบถัดไป

 • วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2564

โอนเงินเยียวยา มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิ แต่เงินไม่เข้า ตกหล่น ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ ย้ำ อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ และเช็คบัญชีพร้อมเพย์ ต้องไม่ถูกปิด และผูกกับเลขบัตรประชาชน เท่านั้น

 

อ่านข่าวที่น่าสนใจ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ