เด่นโซเชียล

เช็คขั้นตอนอีกครั้ง Timeline "วัคซีน Pfizer" ฉีดเด็กนักเรียนทั่วประเทศ 4 ต.ค

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คขั้นตอนอย่างละเอียดอีกครั้ง Timeline "วัคซีน Pfizer" ก่อนฉีดเด็กนักเรียน 12-18 ปี ทั่วประเทศ ดีเดย์ 4 ต.ค.

เตรียมความพร้อมฉีด "วัคซีนเด็ก" เช็คไทม์ไลน์ การฉีด วัคซีนไฟเซอร์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ทุกสังกัด ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเริ่มดีเดย์ฉีด 4 ต.ค.2564 อีกครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 • 17-22 กันยายน 2564 : โรงเรียน / สถานศึกษา จัดประชุมทำความเข้าใจให้ข้อมูลกับผู้ปกครองในการฉีดวัคซีน
 • 21-24 กันยายน 2564 : โรงเรียน / สถานศึกษา เชิญผู้ปกครองลงนามแจ้งความประสงค์ (ยินยอม) ให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
 • 25 กันยายน 2564 : โรงเรียนสถานศึกษา นำส่งบัญชีรายชื่อนักเรียน ที่ประสงค์จะรับวัคซีนไฟเซอร์ แก่ ผอ.สพม. /อศจ. แล้วนำส่ง ศธจ.
 • 26 กันยายน 2564 : ผอ.สพม. / อศจ./ ศธจ. ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดประชุมสรุปจำนวนและรายชื่อนักเรียน เพื่อนำส่งสาธารณสุขจังหวัด
 • 28-30 กันยายน 2564 : สาธารณสุขจังหวัด วางแผนการเข้ารับวัคซีน และกำหนดการฉีดวัคซีนรายโรงเรียน
 • 1ตุลาคม 2564 : โรงเรียน สถานศึกษา รับทราบกำหนดการฉีดวัคซีน และจัดเตรียมสถานที่
 • 4 ตุลาคม 2564 : เริ่มการฉีดวัคซีนนักเรียน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

สำหรับ การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จะครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ม.1-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า รวมถึง ชั้น ป.6 ที่มีอายุ 12 ปี โดยจะเริ่มฉีดให้แก่นักเรียนนักศึกษา ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดก่อน พร้อมตั้งเป้าหมายให้นักเรียนนักศึกษาทุกคน ทุกสังกัด จำนวนกว่า 4.8 ล้านคน
 

ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนในเดือน ต.ค. แบ่งเป็น

 

 • ประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป 16.8 ล้านโดส
 • นักเรียนอายุ 12-17 ปีทั่วประเทศ 4.8 ล้านโดส ฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม
 • แรงงานในระบบประกันสังคม 8 แสนโดส
 • หน่วยงานอื่น เช่น องค์กรรัฐ ราชทัณฑ์ 1.1 ล้านโดส
 • เข็มสาม สำหรับคนฉีดวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม 5 แสนโดส ซึ่งปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์
   

เช็คขั้นตอนอีกครั้ง Timeline "วัคซีน Pfizer" ฉีดเด็กนักเรียนทั่วประเทศ 4 ต.ค

logoline