เด่นโซเชียล

จัดหน่วยเคลื่อนที่ฉีด "ซิโนฟาร์ม" ให้กลุ่มเปราะบางฟรี 1 แสนโดสทั่วประเทศ

"พม." จัดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" 1 แสนโดสฟรี ตั้งเป้าบริการประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ เช็ครายละเอียดที่นี่

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยความคืบหน้าของศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤติโควิด-19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบาก จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะ "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" โดยล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด – 19 "ซิโนฟาร์ม" จากสภากาชาดไทย จำนวน 100,000 โดส โดยจะร่วมกับ สำนักอนามัย และกรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนในชุมชน รวมถึงจัดชุดบริการเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นการดำเนินการเชิงรุก ตามความมุ่งหวังของรัฐบาล และพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการดูแลกลุ่มเปราะ กลุ่มคนตกหล่น ให้เข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ทั้งนี้ หากประชาชนกลุ่มเปราะบางที่กำลังประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่

 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง
 • สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 บริการ 24 ชั่วโมง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ
 • อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ครอบคลุมทั่วทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. - 30 ส.ค. 64 รวมจำนวน 66,048 ราย แบ่งเป็น ในพื้นที่ กทม. 8,670 ราย ส่วนภูมิภาค 57,378 ราย ดังนี้

 • เด็กและเยาวชน 11,489 ราย
 • คนพิการ 14,842 ราย
 • ผู้สูงอายุ 9,697 ราย
 • ผู้ป่วยติดเตียงและป่วยเรื้อรัง 1,153 ราย
 • คนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่ง 2,355 ราย
 • สตรีตั้งครรภ์ 126 ราย
 • ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่น ๆ 26,386 ราย

ข่าวยอดนิยม