เด่นโซเชียล

เตือน "วัคซีนโควิด" ซิโนฟาร์มอย่านำไปฉีดกระตุ้น ไม่ได้รับคุ้มครองทุกกรณี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หมอนิธิ เตือน "วัคซีนโควิด" ซิโนฟาร์มอย่านำไปฉีดกระตุ้น ไม่ได้รับคุ้มครองทุกกรณี ยัน วัคซีนไม่หายไปไหน ถ้ามาตรงเวลานัด เปิด 3 แนวทางบุคคลธรรมดาจองไว้แต่เข้ารับไม่ได้ตามกำหนด

หมอนิธิ นายแพทย์ นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda ช่วยย้ำกันอีกครั้งครับ เตรียมพร้อมเอกสาร จะได้เร่งกันฉีดให้คนที่ยังไม่ได้รับได้รับโดยเร็ว อย่านำไป "ฉีดกระตุ้น" นะครับ เป็นอะไรไปไม่ได้รับคุ้มครองทุกกรณี

  • ข้อมูลและเอกสารสำหรับยื่นขอรับการจัดสรร "วัคซีนโควิด" ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร / นิติบุคคล

สำหรับแต่ละประเภทองค์กร / นิติบุคคล แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

  1. องค์กร / นิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 50 - 999 ราย
  2. องค์กร / นิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป
  3. สถานพยาบาล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนไว้ใช้ในสถานพยาบาลเพื่อให้บริการกับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล
  4. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ สำหรับองค์กร และ อปท. ที่ต้องยื่นหนังสือตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ประสานงานไว้ประกอบการขอรับจัดสรร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ >> https://www.pccms.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/หนังสือแสดงความประสงค์ในการจัดเก็บรักษาและให้บริการวัคซีนตัวเลือก.docx คลิกที่นี่

 

วัคซีนโควิด, ซิโนฟาร์ม, Sinopharm, โควิด-19, วัคซีน โควิด-19, ฉีดกระตุ้น, จองวัคซีน

 

 

"วัคซีนโควิด" ไม่หายไปไหน ถ้ามาตรงเวลานัด

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประชาสัมพันธ์ สำหรับประชาชน และองค์กร / นิติบุคคล ที่จองวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" Sinopharm และเลือกเข้ารับการฉีดที่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ

 

  1. กรุณาตรวจสอบ รอบวัน - เวลาในการเข้ารับบริการผ่าน SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ และเข้ารับการฉีดตามเวลาแจ้งนัด
  2. กรุณาเตรียม บัตรประชาชนและทำแบบคัดกรอง ใบยินยอมการฉีดวัคซีน เพื่อบันทึก QR Code มาแสดง ณ จุดฉีดวัคซีนตามรอบเวลานัด

 

วัคซีนโควิด, ซิโนฟาร์ม, Sinopharm, โควิด-19, วัคซีน โควิด-19, ฉีดกระตุ้น, จองวัคซีน

 

 

ไม่สามารถเข้ารับ "วัคซีนโควิด" ซิโนฟาร์ม ได้ตามกำหนด ?

ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศแนวทางผู้จอง "วัคซีนโควิด" ทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" Sinopharm สำหรับบุคคลธรรมดา ที่ไม่สามารถเข้ารับวัคซีน โควิด-19 ได้ตามกำหนด ดังนี้

  1. หากท่านมีผลตรวจยืนยันการติดเชื้อ โควิด-19 สามารถเก็บวัคซีนและเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปได้อีก 3 เดือน โดยแจ้งเลื่อนวันนัดหมายฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการโดยตรง
  2. หากท่านเป็นกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในระหว่างกักตัว กักตัวให้ครบจำนวนวัน และกำหนดนัดหมายใหม่ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลที่ท่านเลือกเข้ารับบริการโดยตรง
  3. รับวัคซีนชนิดอื่นมาแล้ว หรือแพทย์วินิจฉัยไม่สามารถเข้ารับวัคซีนได้ รอติดตามประกาศแนวทางการเปลี่ยนผู้รับวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์หลังจากการจัดสรรส่วนใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว

 

วัคซีนโควิด, ซิโนฟาร์ม, Sinopharm, โควิด-19, วัคซีน โควิด-19, ฉีดกระตุ้น, จองวัคซีน

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ