เด่นโซเชียล

พม. ฉีดวัคซีน "โควิด-19" ให้กลุ่มเปราะบาง ในบางบอน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พม. รับจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากสภากาชาดไทย ร่วมลงพื้นที่ฉีดให้กับกลุ่มเปราะบางในชุมชนย่านบางบอน กทม. พร้อมให้กำลังใจทีมแพทย์

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ลงพื้นที่ ณ วัดนินสุขาราม เขตบางบอน กรุงเทพฯ เพื่อตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับกลุ่มเปราะบางซึ่งมีความเสี่ยงสูงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมมอบถุงยังชีพ  อีกทั้งให้กำลังใจทีมแพทย์บริการฉีดวัคซีน

อ่านข่าวที่เกี่ยวขึ้น 

 

นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำนายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายวัคซีนป้องกันโรคโคชวิด-19 "ซิโนฟาร์ม" จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปให้บริการฉีดแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

พม. ฉีดวัคซีน \"โควิด-19\" ให้กลุ่มเปราะบาง ในบางบอน

 

ซึ่งสภากาชาดไทย ได้จัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" อย่างเร่งด่วน โดยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สำนักอนามัย และกรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนในชุมชน และจัดชุดบริการเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีน

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวด้วยว่า  กระทรวง พม. ร่วมกับสภากาชาดไทย สำนักอนามัย และ กทม. รวมทั้งสำนักงาน กศน. เขตบางบอน  และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.)ในพื้นที่เขตบางบอน ได้บูรณาการลงพื้นที่ร่วมกัน ณ วัดนินสุขาราม เขตบางบอน เพื่อจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในชุมชน และจัดชุดบริการเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง  ทั้งนี้ มีกลุ่มเปราะบางเข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 1,200 ราย อีกทั้งกระทรวง พม. ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคน

logoline