เด่นโซเชียล

"กรมการขนส่งทางบก" ชวน "ประมูลทะเบียนรถเลขสวย" วันนี้ถึง 26 ก.ย.64

"กรมการขนส่งทางบก" เชิญชวน "ประมูลทะเบียนรถเลขสวย" ออนไลน์ ประเดิม 2 หมวดแรก 8 กศ และ 8 กษ ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ก.ย.64

วันนี้ 18 ก.ย.64 นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กรมการขนส่งทางบกไม่สามารถจัดการประมูลหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยม สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนในห้องประมูลได้ กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ขอเชิญชวนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย New normal auction ด้วยวิถีใหม่แห่งการประมูล โดยจะมีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ของกรุงเทพมหานคร หมวดอักษร “8กศ” ปิดการประมูลในวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 และ หมวดอักษร “8กษ” ปิดการประมูลในวันที่ 26 กันยายน 2564 ด้วยวิธีการประมูลทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียว โดยสามารถเสนอราคาแข่งขันแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันปิดประมูล หรือ ตั้งราคาล่วงหน้าขั้นสูง แบบ Maximum Bid หรือแบบ Advance Bid

 

โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูลสามารถลงทะเบียนผ่านทาง www.tabienrod.com โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.tabienrod.com

2. เลือกเมนู “การประมูลทะเบียนรถเก๋ง”

3. สมัครเข้าร่วมการประมูล

4. คลิก “เพิ่มเงินวางหลักประกัน”

5. คลิก “เพิ่มเงินวางหลักประกัน รถเก๋ง ประมูลทางอินเทอร์เน็ต”

6. เลือกจำนวนหมายเลขที่จะประมูลตามกลุ่มบัญชีหมายเลขที่ต้องการ และ

7. กรอกข้อมูล และพิมพ์เอกสารวางหลักประกันมาที่ [email protected] ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียน และเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ผู้ที่ร่วมประมูลจะได้ครอบครองหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยที่มีเพียงจำนวน 301 หมายเลขเท่านั้น โดยหมายเลขทะเบียนแบ่งเป็นกลุ่มเลขตัวเดียว (1-9) เลขสองตัวเหมือน (11-99), สามตัวเหมือน (111-999), สี่ตัวเหมือน (1111-9999), เลขคู่ 8, คู่ 9 (8899 9988 8998 8989 9898 9889) เลขหลักพัน (1000-9000) เลขเรียง (123-789,1234-6789) และกลุ่มเลขคู่ (1122, 3434, 5665) เป็นต้น ซึ่งแผ่นป้ายทะเบียนรถในกลุ่มหมายเลขสวยทั้งหมดพื้นหลังจะมีความพิเศษเป็นลวดลายกราฟิกสีสันสวยงาม ผู้ประมูลจะได้รับการรับรองสิทธิ์จากกรมการขนส่งทางบก โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เป็นมรดกส่งต่อให้บุคคลอันเป็นที่รัก และสามารถนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วได้ โดยขอเปลี่ยนใช้หมายเลขที่ได้จากการประมูลแทน

 

 

\"กรมการขนส่งทางบก\" ชวน \"ประมูลทะเบียนรถเลขสวย\" วันนี้ถึง 26 ก.ย.64

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า รายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวย จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อใช้ส่งเสริมการดำเนินงานตามแผนลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่มีแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนน สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัย ต่อสาธารณชน เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆ การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งประเทศ เพื่อติดตามการใช้ความเร็ว และความปลอดภัยของรถโดยสารและรถบรรทุก

 

โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน อาทิ โครงการสนามจราจรเยาวชน โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ รวมทั้งสนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ผู้สนใจสามารถร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศ โดยส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ส่วนจังหวัดอื่นๆ ติดตามกำหนดการประมูลได้ที่ www.tabienrod.com หรือ สอบถามสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ สายด่วน 1584

 

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลงแล้ว กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จะกลับมาประมูลทะเบียนรถเลยสวยทั้ง 3 ช่องทางอย่างเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย ทางวาจา ทางอินเทอร์เน็ต และทางโทรศัพท์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจในการประมูลทะเบียนรถเลขสวยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามเจตนารมย์ของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และกรมการขนส่งทางบก

 

 

ที่มา กรมการขนส่งทางบก