เด่นโซเชียล

"ประกันสังคม มาตรา 40" โอนเงินเยียวยา 10,000 บาท ขึ้นสีเขียว รอรับเงินได้เลย

"เช็คสิทธิประกันสังคมม.40" www.sso.go.th อัปเดตแล้ว 10 จังหวัด รอรับ "เงินเยียวยา" 2 เดือนรวด 10,000 บาท หากไม่ได้อย่าลืมทบทวนสิทธิ

ตรวจสอบสิทธิ ประกันสังคม สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33  และ มาตรา 40 รอบ 2 ซึ่งประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตน สามารถเช็คสิทธิของตนเองได้แล้ว โดยมีสองกลุ่มที่จะได้รับเงิน 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยา ทางประกันสังคม จะทยอยโอนเงินให้ตามเลขบัตรประชาชน


การเช็คสิทธิผู้ประกันตน


สามารถเช็คสิทธิได้แล้ว สำหรับกลุ่ม 10 จังหวัดแรก ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ สงขลา หากได้รับสิทธิ  สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน และจ่ายเงินภายใน วันที่ 1-10 ส.ค.2564 จะได้รับเงินเยียวยา 2 เดือน โดยจะโอนเงิน วันที่ 28 ก.ย.2564

ตรวจสอบสิทธิได้ที่นี่ :  https://www.sso.go.th/eform_news/

 

สรุป  2 กลุ่มที่ได้ 10,000 บาท  เดือน ก.ย.2564  

 

 1. กลุ่ม 10 จังหวัด  ที่ลงทะเบียนและจ่ายเงินภายใน 1-10 ส.ค.2564
 2. กลุ่ม 3 จังหวัด   ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ที่ลงทะเบียน 4-24 ส.ค.2564 จะโอนเงิน รวดเดียว 10,000 บาท ภายในวันที่ 28 ก.ย.2564

 

\"ประกันสังคม มาตรา 40\" โอนเงินเยียวยา 10,000 บาท ขึ้นสีเขียว รอรับเงินได้เลย

ส่วนผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลและดึงข้อมูล จากหน่วยบริการต่าง ๆ เช่น counter service , shopeepay , ตู้บุญเติม ทำให้สถานะการเยียวยา จะมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2564 ซึ่งจะประมวลผลแล้วเสร็จ อย่าลืมหมั่นเช็คสถานะของตนเองอีกครั้ง 

ถ้าหากไม่ได้สิทธิ รอยื่นทบทวนสิทธิ  มีเวลาถึง 31 ต.ค. 2564 
โหลดแบบฟอมร์มยื่นทบทวนสิทธิที่นี่ https://www.sso.go.th

 

\"ประกันสังคม มาตรา 40\" โอนเงินเยียวยา 10,000 บาท ขึ้นสีเขียว รอรับเงินได้เลย
 

วิธีการทบทวนสิทธิสามารถทำได้ดังนี้

 

 1. โทรฯติดต่อหมายเลข 1506
 2. ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่
 3. เตรียม “บัตรประจำตัวประชาชน” เพื่อแจ้งเลขประจำตัว 13 หลัก แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันตัวตน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็จการชำระเงินสมทบ ม.40
 4. ดาวน์โหลดเอกสารฟอร์ม “แบบคำขอทบทวนสิทธิฯ” พร้อมทั้งกรอกข้อมูลรายละเอียดให้เรียบร้อย
 5. ดาวน์โหลดเอกสารกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อ กรอกข้อมูล 
 6. สำนักงานประกันสังคม จึงให้ยื่นทบทวนสิทธิเยียวยาด้วยเอกสารเท่านั้น

 

ไทม์ไลน์จ่ายเงินเยียวยารอบ 2 

 

 • วันที่ 21 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือนในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1.17 ล้าน จะได้รับเยียวยา รอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท
 • วันที่ 22-23 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท
 • วันที่ 27 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3.5 ล้านคน จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 2,500 บาท
 • วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวย 3.45 แสนคน ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 – 24 สิงหาคม 2564  จะได้รับเยียวยารอบ 2 อีกคนละ 5,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ข่าวยอดนิยม