เด่นโซเชียล

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ "ซิโนฟาร์ม" เช็คที่นี่

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” โครงการ VACC 2 School มีทั้งสิ้น 89 โรงเรียน

17 ก.ย. 64 ทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” โครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10-18 ปี มีสถานศึกษาได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 89 โรงเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57,840 ราย ดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

รายชื่อสถานศึกษา

1. โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

2. โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

3. โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

4. โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5

5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

7. โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์

8. โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม

9. โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

10. โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.

11. โรงเรียนคลองปลัดเปรียง

12. โรงเรียนคาเบรียลอุปถัมภ์

13. โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล

14. โรงเรียนจินดามณี

15. โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา

16. โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

17. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

18. โรงเรียนดวงวิภา

19. โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

20. โรงเรียนทอสี

21. โรงเรียนทิวไผ่งาม

22. โรงเรียนนภสร

23. โรงเรียนนาคประสิทธิ์

24. โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ - พระราม 9

25. โรงเรียนนานาชาติ บีคอนเฮาส์ แย้มสอาด

26. โรงเรียนนานาชาติเซ็นจูเรี่ยน กรุงเทพฯ

27. โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์

28. โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า บริติช

29. โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ

30. โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง

31. โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพ

32. โรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุณ

33. โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ

34. โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

35. โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์

36. โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต

37. โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว

38. โรงเรียนบูรณวิทย์

39. โรงเรียนบูรณะศึกษา

40. โรงเรียนประทุมอนุสรณ์

 

 

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ "ซิโนฟาร์ม"

 

 

41. โรงเรียนประภามนตรี 2

42. โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

43. โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ

44. โรงเรียนพญาไท

45. โรงเรียนพรตพิทยพยัต

46. โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา

47. โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

48. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

49. โรงเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเรืองสินภิญญา

50. โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม

51. โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

52. โรงเรียนมินเดอร์พัฒนาศึกษา

53. โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา

54. โรงเรียนรุ่งอรุณ

55. โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ

56. โรงเรียนวัดเสาธงกลาง (พิทักษ์ประชาสรรค์)

57. โรงเรียนวัดป่างิ้ว

58. โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

59. โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

60. โรงเรียนวิภารัตน์

61. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

62. โรงเรียนศรีดรุณ

63. โรงเรียนศึกษาบัณฑิต

64. โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

65. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

66. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

67. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต

68. โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา

69. โรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

70. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

71. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

72. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

73. โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

74. โรงเรียนสายน้ำผึ้ง

75. โรงเรียนสายปัญญารังสิต

76. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

77. โรงเรียนสุคนธีรวิทย์

78. โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์

79. โรงเรียนอัสสัมชัญ

80. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

81. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

82. วชิราวุธวิทยาลัย

83. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่

84. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

85. KPIS International School โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์

86. Pan-Asia International School

87. RBIS International School

88. Shrewsbury International School Bangkok, Riverside Campus

89. St. Andrews International School Bangkok

 

 

โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทยอยจัดส่งอีเมลถึงผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียน เพื่อแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบการจัดสรรวัคซีนที่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th โดยมีขั้นตอนดังนี้

 

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ กดเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของสถานศึกษา

 

เข้าเมนู “สถานพยาบาล” เลือก “โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” และลงนามยอมรับเงื่อนไขการบริหารและจัดสรรวัคซีนระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถานศึกษา

 

เข้าเมนู “เลือกกำหนดฉีด/กำหนดจัดส่ง” เพื่อกำหนดวันนัดหมายการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. ทั้งนี้ ขอให้สถานศึกษาจัดนักเรียนเข้ารับวัคซีนในช่วงวัน-เวลาเดียวกันทั้งหมด

 

สถานที่เข้ารับวัคซีน: ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ

Google Map >> https://goo.gl/maps/vRarcR1jZRFpjnEXA

 

เตรียมรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน โดยสถานศึกษาอัพโหลดรายชื่อนักเรียนเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการฉีดวัคซีน ตาม format excel ที่กำหนด ผ่านเมนู “ติดตามการจัดส่ง” คลิกแว่นขยาย เพื่ออัพโหลดรายชื่อ

 

สถานศึกษาจะต้องจัดส่งหนังสือยินยอมให้ผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนผู้รับการฉีดวัคซีนทุกรายเพื่อลงนามแจ้งความประสงค์และยินยอมเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ

ดาวน์โหลด “หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง” คลิก> https://bit.ly/3A25YWT

 

ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องมอบหมายผู้ประสานงานเพื่อให้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประสานติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานศึกษาตามแนวทางภายหลังจากนักเรียนเข้ารับวัคซีนทุก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อและรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบต่อไป

 

 

 

ที่มา ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวยอดนิยม