เด่นโซเชียล

เช็คด่วน ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์นักเรียน" ล่าสุด ศธ.ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คด่วน "ฉีดวัคซีนไฟเซอร์" นักเรียน ล่าสุด ศธ.ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้ว โดยเอกสารแบบฟอร์มประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้

การฉีดวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์นักเรียน" ซึ่งเตรียมที่จะฉีดให้ในการเตรียมพร้อมสำหรับการ เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยมีแผนให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ซึ่งครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ม.1-6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า รวมถึงเด็กป.6 ที่มีอายุ 12 ปี ต้องได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็มเสียก่อน นั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการเปิดให้ ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์นักเรียน ได้แล้ว โดยเอกสารแบบฟอร์ม ประกอบด้วย

 

1.แบบสำรวจการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ในนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

 

2.แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer แยกแต่ละสถานศึกษา

 

3.แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด

 

4.เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ฉีดวัคซีนไฟเซอ

 

5.แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

 

 

6.ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

 

7.แบบสรุปผลการให้บริการวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

 

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ (คลิก)

 

ไทม์ไลน์การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

 

เช็คด่วน ฉีดวัคซีน \"ไฟเซอร์นักเรียน\" ล่าสุด ศธ.ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้ว

 

CR กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

logoline