เด่นโซเชียล

ด่วนวันนี้ "ซิโนฟาร์ม" เปิดรับสมัครสถานศึกษาจองฉีดวัคซีนโควิดอีก 3 หมื่นคน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัคร สถานศึกษา ขอรับการจัดสรรวัคซีน โควิด-19 "ซิโนฟาร์ม" รอบ 2 โครงการ VACC 2 School ฉีดฟรี อีก 3 หมื่นคน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ VACC 2 School ฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้กับเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10 - 18 ปี เปิดรับสมัครสถานศึกษายื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน โควิด-19 ซิโนฟาร์ม ให้แก่กลุ่มนักเรียนในสังกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 30,000 ราย เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนใหม่

 • วันนี้ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. จนกว่าจะเต็มจำนวน 30,000 ราย
 • ผ่านเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th : คลิกที่นี่ “เลือกเมนู สถานศึกษายื่นความประสงค์จัดสรรวัคซีนสำหรับนักเรียน”

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อกำหนดและข้อมูลของสถานศึกษาสำหรับการยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับนักเรียน

 • เป็นสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาในระบบ พร้อมแนบสำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษา
 • ที่ตั้งสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
 • ข้อมูลผู้บริหารที่มีอำนาจลงนามสูงสุด สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • ข้อมูลผู้ประสานงาน สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • ระบุจำนวนนักเรียนที่ต้องการขอรับจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม

 

 

 • จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน (หากได้รับจัดสรรต้องนำรายชื่อเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการรับวัคซีน) พร้อมทั้งประสานจัดส่งใบยินยอมการเข้ารับวัคซีนจากผู้ปกครองนักเรียนให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • กำหนดให้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดเท่านั้น และเข้ารับวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ
 • จัดส่งแผนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา พร้อมภาพประกอบการดำเนินการ
 • จัดส่งประวัติการได้รับวัคซีนและการติดเชื้อ โควิด-19 ของบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนก่อนได้รับวัคซีนแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน เพื่อติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา ตามระยะเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรือทันทีเมื่อมีผู้ติดเชื้อและรายงานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ

 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน

 1. อายุระหว่าง 10 - 18 ปี
 2. ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือติดเชื้อ โควิด-19 มาก่อน
 3. ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
 4. ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งและมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถรับการฉีดวัคซีนได้
 5. บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
 6. ผู้ปกครองและสถานศึกษาเข้าใจประโยชน์และความเสี่ยงในการรับวัคซีนและเข้าใจว่าวัคซีนนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทยในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น และการใช้ในผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
 7. ผู้ปกครองของนักเรียนยินดีร่วมมือกับทางสถานศึกษาในการให้ข้อมูลประวัติการได้รับวัคซีน และหรือการติดเชื้อ โควิด-19 ของสมาชิกในครอบครัวที่อยู่อาศัยแก่ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อติดตามระมัดระวังการระบาดตามแนวทางเป็นระยะเวลาอย่างต่ำ 12 เดือน

 

ประกาศแจ้งสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรผ่านทางอีเมลผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับอีเมลแจ้งรหัสล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร และวิธีการนำเข้ารายชื่อนักเรียนผู้เข้ารับการฉีด

 

ด่วนวันนี้ \"ซิโนฟาร์ม\" เปิดรับสมัครสถานศึกษาจองฉีดวัคซีนโควิดอีก 3 หมื่นคน

 

ข่าวที่น่าสนใจ