เด่นโซเชียล

"รีไฟแนนซ์บ้าน" ผ่อนหนักเป็นเบา ล้านละ 3,700 ต่อเดือน ด่วนถึง 30 กันยายน นี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผ่อนหนักเป็นเบา ล้านละ 3,700 บาทต่อเดือน "รีไฟแนนซ์บ้าน" ด่วน ถึง 30 กันยายน นี้ ดอกเบี้ยเบา ๆ ผ่อนสบาย 30 ปี สมัครออนไลน์ รับเอกสารถึงที่ รู้ผลไวใน 3 วัน

"รีไฟแนนซ์บ้าน" ที่ไหน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้นาน ถ้าอยากกู้เพิ่มด้วยล่ะ เป็นคำถามที่หลายคนกำลังหาคำตอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและรุนแรง ทำให้ต้องตกอยู่ในสภาวะขาดรายได้ ขณะที่ภาระที่แบกรับอยู่ยังไม่หมดไป อีกหนึ่งทางออกเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการผ่อนบ้านและหนี้สินต่าง ๆ ที่อัตราดอกเบี้ยสูง ให้ก้าวผ่านความยากลำบากนี้ คือ สินเชื่อบ้านยูโอบี รีไฟแนนซ์ ที่ช่วยให้ ผ่อนล้านละแค่ 3,700 บาทต่อเดือน 2 ปีแรก ดอกเบี้ยเบา ๆ ผ่อนสบาย 30 ปี สมัครออนไลน์ รับเอกสารถึงที่ รู้ผลไวใน 3 วัน*

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี

 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 2. รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
 3. อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ)
 4. อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ :

 

 • ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector)
 • ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed)

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์

 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน (รีไฟแนนซ์) อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 85 - 90% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียม วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน และ 80 - 90% สำหรับต่างจังหวัด)
 • เลือกผ่อนชำระเป็นรายเดือนได้นานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท (15 - 30 ล้านบาท สำหรับต่างจังหวัด)

หมายเหตุ :

 • วงเงินกู้สูงสุดข้างต้น ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าและ / หรือหลักประกันต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนดไว้

 

 

อัตราดอกเบี้ย

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 และจดจำนองภายใน 29 ตุลาคม 2564

 • อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน ยูโอบี รีไฟแนนซ์

 

\"รีไฟแนนซ์บ้าน\" ผ่อนหนักเป็นเบา ล้านละ 3,700 ต่อเดือน ด่วนถึง 30 กันยายน นี้

 

รีไฟแนนซ์บ้าน, สินเชื่อบ้านยูโอบี รีไฟแนนซ์, ยูโอบี

 

 • อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้าน ยูโอบี รีไฟแนนซ์ (อาคารพาณิชย์)

 

รีไฟแนนซ์บ้าน, สินเชื่อบ้านยูโอบี รีไฟแนนซ์, ยูโอบี

 

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • เอกสารส่วนตัว
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารด้านหลักทรัพย์

 • โฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • หลักฐานการผ่อนดาวน์
 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น

 

 1. สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
 2. หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือน
 3. สัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง

 

 • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน

 

 1. ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน
 2. แบบแปลนสิ่งปลูกสร้างหรือพิมพ์เขียว
 3. สัญญาว่าจ้างหรือใบเสนอราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา

เอกสารด้านการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดและหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระ / ธุรกิจส่วนตัว

 

 1. ทะเบียนการค้า
 2. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 3. หนังสือบริคณห์สนธิ

 

*ทราบผลอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ธนาคารได้รับใบสมัครสินเชื่อพร้อมเอกสารประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ และธนาคารสามารถติดต่อลูกค้าและสถานที่ทำงานของลูกค้าเพื่อยืนยันสถานะการเป็นพนักงานขององค์กรได้

 • ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0-2093-2020 หรือติดต่อ ธนาคารยูโอบี ทุกสาขาทั่วประเทศ

 

logoline