เด่นโซเชียล

"เยียวยา2000" ห้ามสถานศึกษาหักไม่ว่ากรณีใดก็ตาม มีปัญหาสายด่วน ศธ. ได้เลย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศธ. กำชับ "เยียวยา2000" ห้ามสถานศึกษาหักไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา พบปัญหา โทร. สายด่วน ได้เลย

15 กันยายน 2564 ภายหลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา "เยียวยา2000" จำนวนเงิน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ในกรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท โดยกระทรวงการศึกษา (ศธ.) เริ่มโอนเงินไปยังหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด ทั้งสิ้น 4 สังกัด แล้วตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จากกระแสข่าวในสังคมโลกออนไลน์ที่มีการระบุว่าไม่ได้รับเงินเต็มจำนวน เนื่องจากถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ นั้น ล่าสุด กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำชับให้หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา จากสถานการณ์ โควิด-19 เต็มจำนวน คนละ 2,000 บาท

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

รัฐบาล และ ศธ. มีเจตนามอบเงิน "เยียวยา2000" ดังกล่าว ให้ถึงมือนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง แบบเต็มจำนวน เพื่อนำไปใช้ตามความจำเป็น ดังนั้น สถานศึกษาไม่มีสิทธิหักเงินนี้ไว้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เช่น เป็นการหักค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน หรือกรณีที่ผู้ปกครองค้างชำระสถานศึกษาไว้ เป็นต้น

 

 

หาก นักเรียน นักศึกษา และ ผู้ปกครอง พบปัญหาการจ่ายเงินดังกล่าว ขอให้แจ้งที่สายด่วน ศธ. 1579

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ