เด่นโซเชียล

"ต้นไม้กู้เงินได้" 58 ชนิด เปิดเงื่อนไข และ ขั้นตอน ทำอย่างไรจึงจะกู้ได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ต้นไม้กู้เงินได้" เปิดรายชื่อ "ไม้ยืนต้นค้ำประกันสินเชื่อ" 58 ชนิด มีเงื่อนไข และขั้นตอนอย่างไร เช็กได้ที่นี่

เปิดรายชื่อต้นไม้ 58 ชนิด "ต้นไม้กู้เงินได้" ที่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ในการขอสินเชื่อ โดย ธ.ก.ส. ร่วมกับกรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อธิบายขอบเขต กำหนดขั้นตอน และหลักการ ในการประเมินราคาต้นไม้ เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์เบื้องต้น 

 

ต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่

 

 • กลุ่มที่ 1 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตเร็ว รอบตัดฟันสั้น มูลค่าของเนื้อไม้ต่ำ กลุ่มนี้จะมีมูลค่าต่ำ เช่น ยูคาลิปตัส สัตตบรรณ กระถินเทพา กระถินณรงค์ ฯลฯ
 • กลุ่มที่ 2 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้ค่อนข้างสูง เช่น ประดู่ ยางนา กระบาก สะตอ ฯลฯ
 • กลุ่มที่ 3 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตปานกลาง รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้สูง ได้แก่ สัก ฯลฯ
 • กลุ่มที่ 4 ต้นไม้ที่มีอัตราการเติบโตช้า รอบตัดฟันยาว มูลค่าของเนื้อไม้สูงมาก เช่น พะยูง ชิงชัน จันทน์หอม มะค่าโมง ฯลฯ เป็นต้น

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

เกณฑ์การประเมินราคาต้นไม้

 

 1. ต้องเป็นต้นไม้อายุ 1 ปีขึ้นไป
 2. มีลำต้นตรง 2 เมตรขึ้นไป
 3. ต้องเป็นต้นไม้ที่ปลูกในที่ดินตนเอง
 4. การวัดมูลค่าจะต้องมีกรรมการและสมาชิกธนาคาร อย่างน้อย 3 คนร่วมประเมินมูลค่า
 5. ต้นไม้เป็นรายต้นที่ความสูง 1.30 เมตร
 6. มีเส้นรอบวงต้น ไม่ต่ำกว่า 3 เซนติเมตร และเปรียบเทียบเส้นรอบวงที่วัดได้ กับตารางปริมาณ และราคาเนื้อไม้ ที่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เพื่อหามูลค่าต้นไม้ และจะปล่อยกู้ให้ 50% ของราคาประเมินต้นไม้ชนิดนั้น ๆ

 

ตัวอย่าง ที่ดินที่นำมาจดจำนองขอสินเชื่อ

 

 • หากที่ดินที่นำมาจดจำนองขอสินเชื่อ มีราคาประเมิน 500,000 บาท
 • ปกติกู้ได้ร้อยละ 50 ของราคาประเมิน หรือ 250,000 บาท

 

แต่หากผู้กู้มีต้นไม้ ซึ่งมีมูลค่าตามการประเมินมูลค่าต้นไม้รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท ก็จะใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ร้อยละ 50 หรือ 150,000 บาท

 

 • ดังนั้น ผู้กู้รายนี้ จะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งสิ้น 650,000 บาท (ราคาประเมินที่ดิน 500,000 + มูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เป็นต้นไม้ 150,000)

 

และจะสามารถได้วงเงินกู้ 325,000 บาท หรือร้อยละ 50 ของ 650,000 บาท ซึ่งหมายความว่า ได้เพิ่มจากราคาประเมินที่ดินเปล่า 75,000 บาท เป็นต้น

 

รายชื่อไม้ยืนต้น ที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันธุรกิจได้ มีทั้งหมด 58 ชนิด

 

"ต้นไม้กู้เงินได้" 58 ชนิด เปิดเงื่อนไข และ ขั้นตอน ทำอย่างไรจึงจะกู้ได้

 

อย่างไรก็ตาม การนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูง มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ โดยการออกเป็นกฎกระทรวงรองรับ ตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2558 ที่บัญญัติให้หลักประกันได้แก่ ทรัพย์สินอื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า สามารถนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ซึ่งจะช่วยให้เอสเอ็มอีไทย เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สามารถยื่นกู้ได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. ทั่วประเทศ

 

ที่มา : https://www.lumpsum.in.th/

logoline