เด่นโซเชียล

ข่าวดี "เตรียมชง" 5 กิจกรรม-กิจการออกกำลังกาย - กีฬา "เปิดให้บริการ"

กรมอนามัย เร่งหารือเครือข่ายการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา เตรียมชง 5 กิจกรรม-กิจการ นำข้อสรุปชงเปิดกิจการ ผ่อนคลายมาตรการอย่างปลอดภัย

กรมอนามัยได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด สมาคมการค้าผู้จัดงานกีฬามวลชนไทย (TMPSA) และผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับกิจกรรมและกิจการด้านการออกกำลังกาย  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเปิดให้บริการได้อย่างปลอดภัย

ข่าวดี \"เตรียมชง\"  5 กิจกรรม-กิจการออกกำลังกาย - กีฬา \"เปิดให้บริการ\"

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

นายแพทย์อุดม  อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบการจัดกลุ่มกิจกรรมและกิจการ 5 กลุ่มตามความเสี่ยง ได้แก่ 1. สวนสาธารณะและสนามกีฬากลางแจ้ง 2. สถานที่ออกกำลังกายและสนามกีฬาในร่ม โรงยิม  3. สถานที่ออกกำลังกายประเภทฟิตเนส  4. กิจกรรมรวมตัวออกกำลังกาย เช่น งานวิ่ง งานประกวดเต้น และ  5. การจัดมหกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬา 

 

ข่าวดี \"เตรียมชง\"  5 กิจกรรม-กิจการออกกำลังกาย - กีฬา \"เปิดให้บริการ\"

นอกจากนี้ ได้เห็นชอบมาตรการ COVID-free ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. แนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID free Environment) 2. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ให้บริการ (COVID free Personnel) และ 3.แนวปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการ (COVID free Customer) พร้อมกลไกในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามตั้งแต่ส่วนกลาง สู่ระดับจังหวัด ไปยังเครือข่ายผู้ประกอบการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

ทั้งนี้ สำหรับประเด็นแผนเผชิญเหตุนั้น ยังคงต้องพัฒนาเนื้อหาให้ครอบคลุมครบถ้วนยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคก่อนจะนำเข้าเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาเพื่อผ่อนคลายมาตรการทั้ง 5 กิจกรรมและกิจการต่อไป

ข่าวที่น่าสนใจ