เด่นโซเชียล

เช็กขั้นตอนเข้ม "ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม" 43 โรงเรียน ละเอียดยิบก่อนฉีด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดขั้นตอนเข้ม "ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม" สำหรับ 43 โรงเรียน ละเอียดยิบก่อนเข้ารับการฉีด 20 ก.ย.64

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ขั้นตอน การเข้ารับวัคซีนของสถานศึกษา ภายหลังลงทะเบียนการ เข้ารับการจัดสรรวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ฉีดให้กับนักเรียน จำนวน 43 โรงเรียน 

 

ขั้นตอนการดำเนินการของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มให้นักเรียนในโครงการ "VACC 2 School"
 
1. เข้าสู่ระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กร ที่เว็บไซต์  https://vaccine.cra.ac.th กดเมนู "ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน" (ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของสถานศึกษาจากอีเมลผู้บริหารสูงสุด และผู้ประสานงานที่ได้ลงทะเบียนยื่นความประสงค์ไว้) เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

2. เข้าเมนู "สถานพยาบาล"
เลือก "โรงพยาบาลจุฬาภรณ์" และลงนามยอมรับเงื่อนไขการบริหาร และจัดสรรวัคซีนระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


3️. ดาวน์โหลด "หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง" (คลิก> https://bit.ly/3A25YWT)
สถานศึกษาจัดส่งหนังสือยินยอมให้ผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนผู้รับการฉีดวัคซีนทุกราย เพื่อลงนามแจ้งความประสงค์ และยินยอมเข้าร่วมโครงการฉีดวัคซีนด้วยความสมัครใจ

 

4️. เข้าเมนู "เลือกกำหนดฉีด/กำหนดจัดส่ง"
กำหนดวันนัดหมายการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

 

สถานที่เข้ารับวัคซีน: ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถ.แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ ขอให้จัดนักเรียนเข้ารับวัคซีนในช่วงวัน-เวลาเดียวกันทั้งหมด

สอบถามตารางนัดหมายได้ที่เบอร์ 084 040 5166

 

5️. เข้าเมนู "ติดตามการจัดส่ง"
คลิกแว่นขยาย เพื่อให้สถานศึกษานำเข้าข้อมูลรายชื่อนักเรียนเข้าระบบก่อนวันนัดหมายการรับวัคซีน ตาม format excel ที่กำหนด

 

6️. แจ้งเตือนนักเรียนตรวจสอบ SMS วันนัดเข้ารับวัคซีน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดส่ง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ของนักเรียน/ผู้ปกครอง ที่ได้แจ้งไว้ในระบบ โดยนักเรียนทุกคน เมื่อได้รับ SMS จะต้องเข้าไปทำแบบคัดกรองและใบยินยอมเพื่อบันทึก QR Code นำมาเช็คอิน ณ วันเข้ารับวัคซีน

 

7️.วันนัดหมายเข้ารับวัคซีน กรุณามาตามเวลาที่ได้รับแจ้งนัดหมาย
สิ่งที่ต้องเตรียมมาเช็คอิน ณ วันเข้ารับวัคซีน

  • QR Code ที่บันทึกหลังจากเข้าทำแบบคัดกรองตามข้อ 6
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • บัตรประจำตัวนักเรียน
  • หนังสือแสดงความยินยอมผู้ปกครอง (ตามที่ระบุในข้อ 3)

 

ขอความร่วมมือสวมใส่ชุดนักเรียน ชุดพละ หรือชุดที่บ่งบอกสถานศึกษาที่สังกัด (แนะนำเป็นเครื่องแบบแขนสั้น เพื่อความสะดวกในการรับวัคซีน)

 

คุณสมบัติของนักเรียนที่สามารถเข้าร่วมโครงการ

  • อายุระหว่าง 10 – 18 ปี
  • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือติดเชื้อ โควิด-19 มาก่อน
  • ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
  • ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัว ทั้งนี้ หากมีโรคประจำตัวต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่า สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

 

หากไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ศูนย์ประสานงานวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โทร 0 2576 6835 / 0 2576 8728 / 0 2576 6771 (ในวันและเวลาราชการ)

 

เช็กขั้นตอนเข้ม "ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม" 43 โรงเรียน ละเอียดยิบก่อนฉีด

 

logoline