เด่นโซเชียล

เช็กด่วน วิธีลงทะเบียน "บ้านล้านหลัง เฟส 2" เริ่มวันนี้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ธอส." เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก กับโครงการ "บ้านล้านหลัง เฟส 2" ช่วยผู้มีรายได้น้อย ให้เข้าถึง สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ

 หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบ "โครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 2" ซึ่งได้มอบหมายธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้ให้สินเชื่อกับผู้มีรายได้ปานกลาง และผู้มีรายได้น้อยได้มีเงินกู้ไปซื้อบ้านได้ในราคาไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก วันที่ 10 ก.ย. 2564 นี้ ดังนั้นเราจะพามาดูวิธีลงทะเบียนกัน

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 

ขั้นตอนลงทะเบียนโครงการบ้านล้านหลัง ระยะ 2

 

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชั่น GHB ALL โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS, Android และ Huawei

 

2. กดลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้าร่วมโครงการ จากนั้นให้ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

 

3. จากจะได้รับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน GBH Buddy จำนวน 9 ตัว (ตัวอักษร 3 ตัว และตัวเลข 6 ตัว)

 

4. นำรหัสไปยื่นกู้สินเชื่อที่สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นต้นไป และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

 

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ประเภท
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินกู้)
 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900-2,300 บาท)
 • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท ต่อราย)
 • ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง (1% ของวงเงินจำนอง)

 

โครงการบ้านล้านหลังเฟส 2

เอกสารที่ใช้สมัคร

 

เอกสารส่วนบุคคล

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารทางการเงิน

 

 • พนักงานประจำ : ใบรับรองเงินเดือน/หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน และสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ : สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่น ๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ รูปถ่ายกิจการ และสำเนาใบประกอบวิชาชีพ

 

เอกสารหลักประกัน

 

สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)

 

หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

 

 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง/ต่อเติม

 

 

แบบแปลน

 

ใบประมาณการปลูกสร้าง/สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

สำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ ระยะที่ 2 หรือ “โครงการบ้านล้านหลัง” ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ปรับราคาซื้อขายและวงเงินกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท จาก 1,000,000 บาท

 

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข้อมูลข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th

 

 

 

เงื่อนไขโครงการบ้านล้านหลังเฟส2

 

 

ที่มา ธนาคารอาคารสงเคราะห์

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด