เด่นโซเชียล

ประกาศ งดจัดงาน "วันเยาวชนแห่งชาติ" ในพื้นที่ กทม. เลี่ยง โควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศงดจัดงาน "วันเยาวชนแห่งชาติ" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

วันที่ 6 กันยายน 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ที่ประเทศไทยได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย และมียอดผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ดังนั้นในปี 2564 นี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงงดจัดงาน "วันเยาวชนแห่งชาติ" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

 

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564 จำนวน 94 ราย จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 ต่อไป 

 

"วันเยาวชนแห่งชาติ" มีความเป็นมาเนื่องจาก องค์การสหประชาชาติ (UN) ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย 2 พระองค์ คือ พระบาทสมเด็กพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาอธิบดินทร ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ 

 

ทั้งนี้ การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันที่ 20 กันยายนของทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาตนเอง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเยาวชนในด้านต่าง ๆ พัฒนาการเป็นผู้นำมีจิตอาสาแต่เด็กและเยาวชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

ประกาศ งดจัดงาน \"วันเยาวชนแห่งชาติ\" ในพื้นที่ กทม. เลี่ยง โควิด-19

 

 

ด้าน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564 ดังนี้ 

 

ประกาศ งดจัดงาน \"วันเยาวชนแห่งชาติ\" ในพื้นที่ กทม. เลี่ยง โควิด-19

 

ประกาศ งดจัดงาน \"วันเยาวชนแห่งชาติ\" ในพื้นที่ กทม. เลี่ยง โควิด-19

 

ประกาศ งดจัดงาน \"วันเยาวชนแห่งชาติ\" ในพื้นที่ กทม. เลี่ยง โควิด-19

 

ที่มา กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ