โควิด-19

หวั่นระบาดซ้ำ "แคมป์คนงาน" กรมอนามัย แนะยกระดับป้องกันสูงสุด เข้มตรวจ ATK

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมอนามัย แนะยกระดับป้องกัน โควิด-19 ใน "แคมป์คนงาน" เข้มมาตรการตามกระทรวงสาธารณสุข ควบคู่กับการตรวจด้วย ATK ลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ โควิด-19 มากขึ้น

วันที่ 6 กันยายน 2564 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะยกระดับการป้องกัน "โควิด-19" ใน "แคมป์คนงาน" เข้มมาตรการตามกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการตรวจคัดกรองด้วย ATK ลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคโควิด-19 มากขึ้น 

 

 

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเฝ้าระวังสังเกตสถานการณ์ การระบาดรายวันพบว่า "แคมป์ก่อสร้าง" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขณะนี้คนงานเริ่มกลับมาปฏิบัติงานจึงทำให้เกิดความกังวลใจของคนในพื้นที่ใกล้เคียงว่าอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอีกครั้ง 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการยับยั้งการระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ จึงขอให้เจ้าของกิจการหรือนายจ้าง มีมาตรการควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก การรับ-ส่งคนงาน การควบคุมดูแลความสะอาดที่พักคนงาน พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องน้ำ อุปกรณ์สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน การเว้นระยะห่างช่วงทำงานและขณะพัก จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ คุ้มเข้มการสวมหน้ากากตลอดเวลา รวมทั้งการคัดกรองเบื้องต้นพร้อมสังเกตอาการป่วยของคนงาน 

 

สำหรับคนงานก่อสร้างและคนในครอบครัว หากมีสมาชิกอยู่ในบ้านร่วมกันหลายคน ต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังนี้ 

 

1.ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกันในครอบครัว และงดการนำมือมาสัมผัสใบหน้า 

2.หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ แยกใช้สิ่งของเครื่องใช้ 

3.หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดหรือการรวมกลุ่ม ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างกันในทุกกิจกรรม ออกนอกบ้านเมื่อจำเป็นและต้องสวมหน้ากากทุกครั้ง 

และ 4.กินอาหารปรุงสุก ใช้ช้อนกลางส่วนตัวหรือแยกสำรับกัน 

 

 

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวตอนท้ายว่า ทั้งนี้ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการหรือนายจ้างควรให้คนงานในแคมป์ต่าง ๆ ประเมินความเสี่ยง ผ่าน "ไทยเซฟไทย" ของกรมอนามัย และหากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น สัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ ผู้ที่เริ่มมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อ โควิด-19 ควรตรวจด้วยชุดตรวจโควิด-19 หรือ Antigen Test kit (ATK) เพื่อคัดกรองเบื้องต้น 

 

รวมถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกัน แยกการใช้อุปกรณ์ส่วนตัว งดการเดินทาง หมั่นล้างมือเป็นประจำ ทำความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่จับร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ตู้เย็น ลูกบิดประตูราวบันได โต๊ะอาหาร และให้งดกินอาหารร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่เชื้อโควิด-19 ไปยังสมาชิกในครอบครัวภายในแคมป์ก่อสร้าง 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด