เด่นโซเชียล

นับถอยหลัง "100 ล้านโดส" เหลือเวลาอีก 119 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ไทย "ฉีดวัคซีนโควิด-19" แล้ว 35 กว่าล้านโดส อีก 119 วัน กับ 1"00 ล้านโดส" จะเป็นไปได้หรือไม่ ขณะที่ตัวเลขต่อวันทำสถิติได้ 8-9 แสนโดส

เหลือเวลาอีก  119  วัน กับการเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบ 100  ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 ตามที่จากกรณีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ตั้งเป้าหมายว่าคนไทยจะต้องได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง สำหรับประเทศไทยเริ่มต้นฉีดวันแรกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564  โดยกระทรวงสาธารณะสุขได้ประกาศให้วันดังกล่าว ถือว่าเป็นการเริ่มปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมกันทั่วประเทศ โดยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 3 กันยายน 2564 ได้มีการสรุปยอดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ ดังนี้

ฉีดไปแล้ว 35,218,164  โดส เพิ่มขึ้นกว่า 925,627  โดส

  • ฉีดเข็มที่1  24,918,054  โดส

 

  • ฉีดเข็มที่2  9,698842 โดส

 

  • ฉีดเข็มที่3  601,268 โดส

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

โดยจำนวนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเติมอีก 64,781,836  โดส จึงจะครบ 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564  ภายในระยะเวลาที่เหลืออีก 119 วัน  เท่ากับว่าจะต้องระดมฉีดวัคซีนให้ได้ประมาณวันละ 544,385  โดส/วัน จึงจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่หากพิจารณาจากจำนวนที่ฉีดได้ ณ ขณะนี้ประมาณวันละ 8-9 แสนโดส/วัน คาดว่าภายในสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้คนไทยได้ครบ 100 ล้านโดส ตามที่ ศบค. ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับคนภายในประเทศไทยตามเป้าหมาย

 

นับถอยหลัง "100 ล้านโดส" เหลือเวลาอีก 119 วัน

ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข 

logoline