เด่นโซเชียล

เช็กเงื่อนไขประเภทรถ จำเป็นต้องตรวจสภาพ ก่อนยื่นต่อภาษีออนไลน์

เช็กเงื่อนไขประเภทรถ จำเป็นต้องตรวจสภาพ ก่อนยื่นต่อภาษีออนไลน์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมการขนส่งทางบก" แนะเงื่อนไขประเภทรถ ต้องตรวจสภาพก่อนยื่นภาษีออนไลน์ ทาง https://eservice.dlt.go.th ส่วนรถค้างจ่ายเกิน 3 ปี แนะใช้"เลื่อนล้อต่อภาษี"

หลังจากที่ กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการชำระภาษีรถประจำปี สำหรับสำนักงานขนส่ง ที่มีที่ตั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 29 จังหวัด สามารถเปิดให้บริการเฉพาะการชำระภาษีรถประจำปี ผ่านเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัด หรือชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังได้ยกระดับการบริการประชาชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยพัฒนาช่องทางชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ให้สามารถรองรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี หรือรถจักรยานยนต์ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี หรือรถที่ค้างชำระภาษีเกินกว่า 1 ปี ให้นำรถเข้าตรวจสภาพ กับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี ผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษี สามารถดำเนินการได้ทันที

 

โดยเจ้าของรถ สามารถชำระภาษีรถล่วงหน้าก่อนภาษีรถสิ้นอายุ 90 วัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax

 

เจ้าของรถจะได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน สำหรับการชำระภาษีรถประจำปี ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อมีการชำระภาษีเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐาน แสดงการชำระภาษี จนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี

โดยเจ้าของรถ สามารถเลือกรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์ หรือเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีด้วยตนเอง ที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ซึ่งมีให้บริการที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำหรับรถติดตั้งแก๊ส และรถที่ค้างชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ที่ไม่สามารถชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ได้ แนะนำให้ใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

เช็กเงื่อนไขประเภทรถ จำเป็นต้องตรวจสภาพ ก่อนยื่นต่อภาษีออนไลน์

 

 

logoline