เด่นโซเชียล

เฮ "อบจ.สมุทรปราการ" ได้วัคซีน"โมเดอร์นา"ฉีดกลุ่มเปราะบาง 50,000 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อบจ.สมุทรปราการ" ได้รับจัดสรรวัคซีน"โมเดอร์นา" จากสภากาชาดไทย ฉีด 5 กลุ่มเปราะบาง 50,000 ราย หวัง อัตราการติดเชื้อลดลง

วันนี้(17 ส.ค.2564) นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ดร.พิริยะ โตสกุลวงศ์ รองนายก อบจ. และนายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุม หารือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna ผ่านระบบ hticrosoft Teams ซึ่งจัดประชุมโดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุม

 

เฮ \"อบจ.สมุทรปราการ\" ได้วัคซีน\"โมเดอร์นา\"ฉีดกลุ่มเปราะบาง 50,000 ราย

 

โดยได้รับการจัดสรรวัคซีน Moderna จำนวน 50,000 ราย จากสภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มผู้เปราะบางจำนวน 5 กลุ่ม อันได้แก่

 

 

กลุ่มที่ 1 : คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน มาก่อน

กลุ่มที่ 2 : ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน มาก่อน

กลุ่มที่ 3 : บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร

กลุ่มที่ 4 : ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรือนนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

กลุ่มที่ 5 : บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนของ อบจ.ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฏหมาย

 

ทั้งนี้ นายก อบจ. สมุทรปราการ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ มีนโยบายที่จะต้องรีบเร่งในการจัดหาวัคซีน มาให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในสมุทรปราการโดยเร็วที่สุด อบจ. มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุก ที่รวดเร็ว และพร้อมที่จะสนับสนุนในทุกโครงการ ที่จะทำให้อัตราการติดเชื้อ และผู้ป่วยในจังหวัดลดลง

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ