บันเทิง

เสี่ยง “กรมศิลป์ฯ” แจง เตรียม เจ้าหน้าที่รับมือมวลน้ำ ป้องกัน โบราณสถาน

จากสถนการณ์น้ำ ที่กำลังเป็นปัญหากระทบพื้นที่โบราณสถาน หลากหลายแห่งนั้น ทางกรมศิลปากรชี้ว่า ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา กรมศิลปากรได้ติดตั้งแผงป้องกันระดมกำลังอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุทธยา และจังหวัดอื่น ๆ

ทางกรมศิลปากร ชี้ว่า ขณะนี้ระดับน้ำสูงขึ้น แต่แผงป้องกันน้ำของโบราณสถานยังแห่งสามารถป้องกันน้ำได้ และต่อจากนี้กรมศิลปากรได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด  พร้อมจัดเตรียมกำลังคนและวัสดุอุปกรณ์ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เทศบาลฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา ฯลฯ

 

 

เสี่ยง “กรมศิลป์ฯ” แจง เตรียม เจ้าหน้าที่รับมือมวลน้ำ ป้องกัน โบราณสถาน

 

 

  • ด้านรายงานพื้นที่แหล่งมรดกโลก ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบนที่ได้รับอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่นั้น ปัจจุบันภาพรวมของสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
  • ส่วนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับผลกระทบจากพายุฝน มีต้นไม้บางส่วนล้มทับทำให้โบราณสถานเสียหายเล็กน้อย ได้แก่ แนวกำแพงศิลาแลงวัดพระนอน และป้อมทุ่งเศรษฐีซึ่งมีน้ำฝนที่ท่วมขังรอการระบาย อย่างไรก็ตาม การเดินทางท่องเที่ยวในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง นักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ได้ตามปกติ

 

 

เสี่ยง “กรมศิลป์ฯ” แจง เตรียม เจ้าหน้าที่รับมือมวลน้ำ ป้องกัน โบราณสถาน

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

ในขณะที่ผลกระทบจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างเสียหายในพื้นที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ทำให้เกิดผลกระทบอย่างต่อเนื่องกับโบราณสถาน และแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลได้เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มเอ่อล้นเข้าในพื้นที่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย  ทำให้สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ต้องเร่งบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดและส่วนราชการต่างๆ เพื่อป้องกันน้ำท่วม 

โดยในขณะนี้สามารถวางแนวกระสอบทรายได้ที่ความสูงเหนือจากพื้นตลิ่ง ทำให้ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดของแนวกระสอบทราย ทางด้านอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ขณะนี้สถานการณ์โดยทั่วไปเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ เนื่องจากช่วง 2 - 3  วันที่ผ่านมา สภาพอากาศปลอดโปร่งและไม่มีฝนตก ทำให้ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง แต่อย่างไรก็ดีทางอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงในบริเวณโดยรอบปราสาทพิมาย เพื่อเตรียมการรองรับสถานการณ์หากเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน

 

เสี่ยง “กรมศิลป์ฯ” แจง เตรียม เจ้าหน้าที่รับมือมวลน้ำ ป้องกัน โบราณสถาน

 

เสี่ยง “กรมศิลป์ฯ” แจง เตรียม เจ้าหน้าที่รับมือมวลน้ำ ป้องกัน โบราณสถาน

 

 

สำหรับโบราณสถานท่านางสระผม และที่ตั้งของสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งลำน้ำเค็ม ที่ทำหน้าที่รับน้ำที่ระบายมาจากอ่างลำเชียงไกรล่างที่อยู่ตอนบนเป็นระยะ ทำให้ขณะนี้พื้นที่บริเวณนี้มีความเสี่ยงจากระดับน้ำของลำน้ำเค็ม ที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา และบางส่วนของโบราณสถานท่านางสระผมก็เริ่มถูกน้ำท่วมบ้างแล้ว  จึงได้เริ่มตั้งแนวกระสอบทรายตลอดแนวอาคารสำนักงาน และบ้านพักเจ้าหน้าที่ รวมถึงเริ่มมีการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตลอดจนเอกสารต่างๆ ขึ้นที่สูงเพื่อเป็นการระวังป้องกันน้ำที่อาจจะเอ่อล้นตลิ่งขึ้นมาได้ตลอดเวลา พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังระดับน้ำอยู่ตลอดเวลา

 

เสี่ยง “กรมศิลป์ฯ” แจง เตรียม เจ้าหน้าที่รับมือมวลน้ำ ป้องกัน โบราณสถาน

 

เสี่ยง “กรมศิลป์ฯ” แจง เตรียม เจ้าหน้าที่รับมือมวลน้ำ ป้องกัน โบราณสถาน

 

เสี่ยง “กรมศิลป์ฯ” แจง เตรียม เจ้าหน้าที่รับมือมวลน้ำ ป้องกัน โบราณสถาน

 

เสี่ยง “กรมศิลป์ฯ” แจง เตรียม เจ้าหน้าที่รับมือมวลน้ำ ป้องกัน โบราณสถาน

 

เสี่ยง “กรมศิลป์ฯ” แจง เตรียม เจ้าหน้าที่รับมือมวลน้ำ ป้องกัน โบราณสถาน

 

ขอบคุณภาพ : กรมศิลปากร 

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ