บันเทิง

กรมศิลปากรพร้อมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4 แห่ง ใน กทม. 16 มิ.ย.นี้

กรมศิลปากรพร้อมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4 แห่ง ใน กทม. 16 มิ.ย.นี้
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ทำให้สถานที่และกิจการต่างๆต้องปิดลง ล่าสุดมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายการดำเนินการกิจการและกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑสถาน 4 แห่ง ในกรุงเทพมหานครด้วย

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ได้เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 16 /2564 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายการดำเนินการกิจการและกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งรวมถึงพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน2564 กรมศิลปากรจึงเตรียมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

 

กรมศิลปากรพร้อมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4 แห่ง ใน กทม. 16 มิ.ย.นี้

 

สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มี 4 แห่ง ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์

 

 

กรมศิลปากรพร้อมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4 แห่ง ใน กทม. 16 มิ.ย.นี้

 

 

    

กรมศิลปากรพร้อมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4 แห่ง ใน กทม. 16 มิ.ย.นี้

 

 

กรมศิลปากรพร้อมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4 แห่ง ใน กทม. 16 มิ.ย.นี้

 

 

กรมศิลปากรพร้อมเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 4 แห่ง ใน กทม. 16 มิ.ย.นี้

 

 

logoline