โควิด-19

"ฉีดวัคซีนโควิด-19" สถานเสาวภาเปิดลงทะเบียนเข็ม 2-4 เลือกวันฉีดได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ฉีดวัคซีนโควิด-19" สถานเสาวภาเปิดลงทะเบียนเข็ม 2-4 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า เลือกวันฉีดได้ตามสะดวกทั้งหมด 2 ช่วง ตรวจสอบรายละเอียดคลิกลงทะเบียนที่นี่

สถานเสาวภา  สภากาชาดไทย อัปเดตการให้บริการ "ฉีดวัคซีนโควิด-19" โดยมีรายละเอียดดังนี้  สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เพื่อรับวัค "ซีนแอสตร้าเซนเนก้า" เข็ม 2,3,4

ตามเงื่อนไข "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ดังนี้ 
วัคซีนเข็ม 2

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค / ซิโนฟาร์ม / เเอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 1 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

  • เลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 3,10 กุมภาพันธ์ 2565

ตามเงื่อนไข "ฉีดวัคซีนโควิด-19"   ดังนี้ 

วัคซีนเข็ม 3

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม / ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยได้รับการฉีดเข็ม 2 ภายในปี 2564
  • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) ภายใน 31 ตุลาคม 2564

วัคซีนเข็ม 4

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม / ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า 

    ภายใน 31 ตุลาคม 2564

เลือกฉีดวัคซีนในวันที่ 9,14,15 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "ฉีดวัคซีนโควิด-19" วันที่ 31 มกราคม 2565 จนกว่าจะเต็มจำนวน
ลงทะเบียน คลิกที่นี่ 


กรุณามารับวัคซีนตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ไม่มี SMS แจ้งยืนยันการลงทะเบียน)
กรุณานำ บัตรประชาชน ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
สำหรับสตรีมีครรภ์สามารถรับวัคซีนได้เมื่ออายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ โดยนำสมุดฝากครรภ์มาด้วยในวันรับบริการ 
กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

\"ฉีดวัคซีนโควิด-19\" สถานเสาวภาเปิดลงทะเบียนเข็ม 2-4 เลือกวันฉีดได้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ