โควิด-19

"ATK" ล็อตแรก 3 ล้านชุด อภ. สุ่มตรวจเช็กคุณภาพ ก่อนกระจายส่ง 1,100 จุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คกก.ตรวจรับ - จนท.ฝ่ายคุณภาพ อภ. สุ่มตรวจ "ATK" ล็อตแรก 3 ล้านชุด เพื่อยืนยันคุณภาพก่อนกระจายส่งหน่วยบริการ ย้ำจัดซื้อโปร่งใส ถูกกฎหมาย

วันที่ 10 กันยายน 2564 คกก.ตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพ อภ. สุ่มตรวจ "ATK" ล็อตแรก 3 ล้านชุด เพื่อยืนยันคุณภาพก่อนกระจายส่งหน่วยบริการ พร้อมย้ำการจัดซื้อโปร่งใส ถูกกฎหมาย 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อภ. เผยว่า ชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ที่จัดซื้อตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่จะแจกฟรีแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดย ATK ล็อตแรก 3 ล้านชุด ได้ส่งถึงไทยแล้ว บ่ายวันนี้(10 ก.ย. 64) 

 

คณะกรรมการตรวจรับ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุณภาพได้ตรวจรับและสุ่มตัวอย่างนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ISO 15189) เพื่อยืนยันคุณภาพอีกครั้ง ก่อนจะให้บริษัทไปรษณีย์ไทย นำส่งตามจุดที่ สปสช. กำหนดประมาณ 1,100 จุด ทั้งร้านขายยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยบริการต่าง ๆ โดยเตรียมกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อดูคุณภาพหลังการใช้ด้วย 

 

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) แถลงย้ำการจัดหา ชุดตรวจโควิด ATK จัดซื้อโดยใช้ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุเพื่อการผลิตและจำหน่าย พ.ศ.2561 ซึ่งได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ โดยข้อบังคับมีการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 3 ก.ค. 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงยืนยันว่าการจัดซื้อ ATK จำนวน 8.5 ล้านชุด ให้โครงการพิเศษฯ ดำเนินการโปร่งใส เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 

 

สำหรับ ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 9 กันยายน 2564 ฉีดแล้ว 38,873,359 โดส ใน 77 จังหวัด (ยอดการรับวัคซีนสะสม 28 ก.พ. - 9 ก.ย. 2564) 

 

ยอดฉีดทั่วประเทศ 698,621 โดส 

เข็มที่ 1 : 339,050 ราย
เข็มที่ 2 : 358,403 ราย
เข็มที่ 3 : 1,168 ราย


จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 26,631,261 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) 


จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 11,630,996 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์) 


จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 611,102 ราย 

 

\"ATK\" ล็อตแรก 3 ล้านชุด อภ. สุ่มตรวจเช็กคุณภาพ ก่อนกระจายส่ง 1,100 จุด

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ