โควิด-19

"ประกันสังคม" โอนเงินแล้ว เช็กสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ไม่ได้รับเยียวยา ยื่นทบทวน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตเงินเยียวยา "ประกันสังคม" www.sso.go.th ม.33 ม.39 ม.40 ไม่ได้รับโอนเข้าบัญชี เช็กผูกพร้อมเพย์ใหม่บัตรประชาชน ขอยื่นทบทวนสิทธิ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกรณีเยียวยา "ประกันสังคม" ล่าสุดว่า ผู้ที่มีสถานะเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ ผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยสมบูรณ์ (สมัครและชำระเงินสมทบ) ซึ่งผู้ประกันตนทั้ง 2 มาตรานี้เป็นกลุ่มแรงงานที่ไม่มีนายจ้าง ผลการโอนเงินเยียวยาที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนให้ ผู้ประกันตน ม.39 และ ผู้ประกันตน ม.40 คนละ 5,000 บาท ไปแล้ว จำนวน 5,848,254 คน โอนสำเร็จ 5,595,813 คน คิดเป็น 27,979,065,000 บาท และโอนไม่สำเร็จ 252,441 คน

หากเช็กสิทธิแล้วเงินยังไม่เข้าบัญชี

ให้ผู้ประกันตนรีบไปติดต่อธนาคารด่วน ท่านที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์ เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน

ท่านที่ไม่ได้รับเงินโอนเนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ เช่น บัญชีปิด หรือยังไม่เปิดบัญชี ก็ให้รีบไปติดต่อธนาคาร และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ นายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตราทั้ง มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.sso.go.th : คลิกที่นี่

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมแนะนำการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์บัตรประชาชนต้องดำเนินการก่อนวันที่โอนเงิน 5 วันทำการ หากผูกพร้อมเพย์หลัง 5 วันทำการ จะประมวลผลดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ประกันตนใหม่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสนทนาออนไลน์ (facebook inbox , live chat) สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ประกันสังคม, เยียวยา, พร้อมเพย์, เช็กสิทธิประกันสังคม ม.40, เช็กสิทธิประกันสังคม ม.39, เช็กสิทธิประกันสังคม ม.33, ประกันสังคม, เยียวยา, 5,000 บาท, มาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40, ทบทวนสิทธิ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดตรวจสอบสิทธิ "ประกันสังคม" เช็กสิทธิประกันสังคม ม.40 เช็กสิทธิประกันสังคม ม.33 เช็กสิทธิประกันสังคม ม.39 โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 (ม.33) ประกันสังคมมาตรา 39 (ม.39) ประกันสังคมมาตรา 40 (ม.40) ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และ ตาก ใน 9 ประเภทกิจการ

 

ประกันสังคม, เยียวยา, พร้อมเพย์, เช็กสิทธิประกันสังคม ม.40, เช็กสิทธิประกันสังคม ม.39, เช็กสิทธิประกันสังคม ม.33, ประกันสังคม, เยียวยา, 5,000 บาท, มาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40, ทบทวนสิทธิ

 

ประกันสังคม, เยียวยา, พร้อมเพย์, เช็กสิทธิประกันสังคม ม.40, เช็กสิทธิประกันสังคม ม.39, เช็กสิทธิประกันสังคม ม.33, ประกันสังคม, เยียวยา, 5,000 บาท, มาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40, ทบทวนสิทธิ

 

 

 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) : คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (นายจ้าง) : คลิกที่นี่
 • นายจ้างสามารถยื่นความประสงค์ขอรับเงินได้ที่ ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) : คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 : คลิกที่นี่
 • หนังสือมอบอำนาจยื่นทบทวนสิทธิการรับเงินเยียวยา : คลิกที่นี่
 • Download : แบบประสงค์ขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด : คลิกที่นี่
 • Download : หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างขอรับเงินโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด : คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 39) : คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) : คลิกที่นี่
 • แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39 - 40 : คลิกที่นี่
 • ตรวจสอบนัดหมายฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 : คลิกที่นี่

 

การทบทวนสิทธิมาตรา 33 (ม.33)

 • กรณีนายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา เปิดให้ทบทวนสิทธิ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งการยื่นทบทวนสิทธิโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 9 ประเภทกิจการ สามารถยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 31 ตุลาคม 2564

ผู้ประกันตน มาตรา 33 (ม.33) ใน 16 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวยาโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชน คนละ 2,500 บาท ตรวจสอบสิทธิ : คลิกที่นี่

การทบทวนสิทธิมาตรา 39 (ม.39) มาตรา 40 (ม.40)

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ดาวน์โหลดแบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th แล้ว โดยสามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th : คลิกที่นี่
 2. เลือก เข้าสู่เว็บไซต์ : คลิกที่นี่
 3. เลือก ดาวน์โหลด คลิก เอกสาร อื่น ๆ : คลิกที่นี่
 4. เลือก แบบฟอร์ม คลิก แบบคำขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 : คลิกที่นี่

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ