โควิด-19

"ลูกหนี้" เช็กด่วน มาตรการเพิ่มช่วยบรรเทาผลกระทบ โควิด-19 มีผลแล้ว

ทั้ง หนี้บัตรเครดิต - สินเชื่อส่วนบุคคล มีผลแล้ววันนี้ มาตรการเพิ่มช่วยบรรเทา "ลูกหนี้" เจอพิษ โควิด-19 ยืดเยื้อกว่าคาด

มาตรการเพิ่มเติม สนับสนุนช่วยเหลือ "ลูกหนี้" เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19 ได้มากขึ้น ตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยสมาคมธนาคารไทยเข้ามาร่วมด้วยนั้น มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้ (3 กันยายน 2564)

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ SMEs เข้าถึงมากขึ้น

  • ปรับปรุงหลักเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟูสำหรับ SMEs ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โควิด-19 ที่ยืดเยื้อกว่าคาดและยังมีความไม่แน่นอนสูง เพื่อช่วยให้บางกลุ่มที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อฟื้นฟู ได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น ได้แก่

 

  1. ขยายวงเงินสินเชื่อ SMEs ที่เดิมมีวงเงินสินเชื่อเดิมต่ำ หรือไม่มีวงเงินกับสถาบันการเงิน เพราะใช้เงินทุนส่วนตัวหรือรายได้ของบริษัทในการประกอบธุรกิจเป็นหลัก เช่น จากเดิม มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท ก็ขยายเป็น มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ล้านบาท
  2. เพิ่มการค้ำประกัน ลดค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน ให้กับลูกหนี้กลุ่มเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น micro-SMEs และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวและภาคบริการ เพื่อให้สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อแก่ลูกหนี้กลุ่มเปราะบางได้มากขึ้น

โดยสถาบันการเงินสามารถยื่นคำขอสินเชื่อฟื้นฟูมายัง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564

 

 

 

ผ่อนปรนการชำระ - ขยายเพดานวงเงิน

  • ผ่อนปรนหลักเกณฑ์ให้ "ลูกหนี้" รายย่อยชั่วคราว ทั้ง หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ และ สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล เพื่อลดภาระการจ่ายชำระหนี้ ตลอดจนเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ที่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ มีผลตั้งแต่ 3 กันยายน 2564 จนถึงสิ้นปี 2565

 

  1. ขยายเพดานวงเงินเป็น 2 เท่าของเงินเดือน สำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล กรณีผู้มีรายได้  ต่ำกว่า 30,000 บาท นอกจากนี้ สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล ผู้กู้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ให้บริการ
  2. คงอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิต ที่ถูกปรับลดลงในช่วงการแพร่ระบาด โควิด-19 ก่อนหน้าเหลือร้อยละ 5 ต่อไปจนถึงสิ้นปี 2565
  3. ขยายเพดานวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล จากรายละไม่เกิน 20,000 บาท เป็น 40,000 บาท และขยายระยะเวลาการชำระคืนจากไม่เกิน 6 เดือน เป็น 12 เดือน

 

 

โควิด-19, สมาคมธนาคารไทย, หนี้บัตรเครดิต, สินเชื่อส่วนบุคคล, ธนาคารแห่งประเทศไทย, SMEs, micro-SMEs, สถาบันการเงิน

 

ข่าวที่น่าสนใจ