ศรัทธาสายมู

'เลขเด็ดงวดนี้' ส่องเลขเด็ด Golden Boy - สตรีนั่งพนมมือ พร้อมอายุโบราณวัตถุ

'เลขเด็ดงวดนี้' ส่องเลขเด็ด ประติมากรรมสำริด Golden Boy สตรีนั่งชันเข่าพนมมือ พร้อมเผยไทม์ไลน์ และอายุของวัตถุโบราณ?

ส่อง "เลขเด็ดงวดนี้" จาก "Golden Boy" และ สตรีพนมมือ ประติมากรรมสำริด ที่มีความสำคัญในแง่ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ได้ถูกส่งกลับเข้ามายังประเทศโดยการส่งมอบคืนจาก พิพิธภัณฑ์ศิลปะ The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET รัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับเหตุผลที่ทาง พิพิธภัณฑ์ ส่งวัตถุโบราณ "Golden Boy" และ สตรีพนมมือ คืนให้ประเทศไทยเนื่องจากทั้งสองชิ้นเป็นโบราณวัตถุที่ถูกลักลอบซื้อขายและนำออกจากแผ่นดินไทยอย่างผิดกฎหมาย

 

 

ทางด้านของ กรมศิลปากร มีพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการ วันที่ 21 พ.ค. 2567 จากนั้นนำไปจัดแสดงที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อศึกษาเก็บข้อมูล และจะเปิดให้ประชาชนเข้าชม ตั้งแต่ 22 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

 

 

 

ดร.ทนงศักดิ์ หาญวงษ์ นักวิชาการอิสระด้านโบราณคดี เผยว่า การค้นพบประติมากรรมสำริดโกลเด้นบอยในครั้งนี้ มีความสำคัญมาก เป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเชื่อของอาณาจักรเขมรโบราณแบบเดิมโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะลักษณะของรูปหล่อโกลเด้นบอย มีลักษณะเหมือนรูปสลักที่ปราสาทหินพิมาย ไม่เหมือนพระศิวะที่เคยเห็นโดยทั่วไป

 

 

ดังนั้น จึงน่าจะเป็นรูปเคารพของพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ซึ่งพระองค์เป็นต้นราชวงศ์มหิธรปุระ สืบเชื้อพระวงศ์มาจากพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ที่สร้างปราสาทหินเขาพระวิหาร โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 6 ได้สร้างปราสาทหินพิมายขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรเขมรโบราณทั้งหมด ทำให้เราต้องเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่

 

 

จากเดิมที่เคยเชื่อว่า อาณาจักรเขมร แผ่มาจากทางฝั่งกัมพูชามาสู่ที่ราบสูงโคราช แต่จากหลักฐานใหม่ทำให้รู้ว่า อาณาจักรขอม เคยยิ่งใหญ่อยู่บนที่ราบสูงโคราชมาก่อน แล้วจึงแผ่ไปทางฝั่งเมืองเสียมเรียบ กัมพูชา ในภายหลัง และหลักฐานที่ชัดเจนก็คือ หลานของพระองค์ คือพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 2 ที่สร้างปราสาทนครวัด และที่ชัดที่สุด คือพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่สร้างปราสาทบายน ที่นับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน เช่นเดียวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 6

 

 

เพราะฉะนั้นการนับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายานลักษณะนี้ มีการสืบทอดกันมาจนถึงยุคสุดท้ายของวัฒนธรรมเขมร และที่สำคัญก่อนหน้านั้น ก็มีการค้นพบวัตถุโบราณประติมากรรมสำริดกรุประโคนชัย ซึ่งมีอายุราว พ.ศ.1300 อยู่ห่างจากจุดที่พบโกลเด้นบอยเพียง 5 กิโลเมตร ซึ่งมีความเก่าแก่กว่าประติมากรรมหล่อสำริดโกลเด้นบอยที่มีอายุราว พ.ศ.1623 อายุห่างกว่ากัน 300 กว่าปี มีความสูงราว 129 ซม.

 

ประติมากรรมสตรีนั่งชันเข่าพนมมือ สันนิษฐานว่าเป็นสตรีชั้นสูงในราชสำนัก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือประมาณ 900-1,000 ปีมาแล้ว สูง 43 ซม. หล่อด้วยสำริด

 

 

 

ประติมากรรมสตรีพนมมือ และ "Golden Boy" ไม่มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของแหล่งที่มาแต่ ดร. ทนงศักดิ์ ให้ควมเห็นว่า หากโบราณวัตถุทั้งสองชิ้นมีความสัมพันธ์กัน การนั่งพนมมือไหว้อาจแสดงถึงการเคารพบูชาคนที่สำคัญ

 

 

 

"เลขเด็ด" เกี่ยวกับไทม์ไลน์ ก่อนรับ "Golden Boy" กลับสู่แดนมาตุภูมิ

 • ในปี พ.ศ. 2518 มีการลักลอบซื้อขายออกไปโดยผิดกฎหมาย
 • ในปี พ.ศ.2562-2564 มีการแจ้งดำเนินคดี 2 นักค้าโบราณวัตถุ

 • 12 ธันวาคม 2566 พิพิธภัณฑ์ศิลปะ The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET ทำหนังสือส่งคืน

 • 3 กุมภาพันธ์ 2567 กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ กรมศิลปากร ประสานรายละเอียดขั้นตอนในการส่งคืน
 • 25 เมษายน 2567 ผู้แทนไทยเดินทางถึงอเมริกา
 • 14 พฤษภาคม 2567 ประกาศวัน Golden Boy ถึงไทย
 • 21 พฤษภาคม 2567 พิธีต้อนรับ Golden Boy สู่มาตุภูมิอย่างเป็นทางการ
 • 22 พฤษภาคม 2567 จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

 

"เลขเด็ด" ที่เกี่ยวข้องกับ "Golden Boy" และ สตรีนั่งพนมมือ

 • 1623
 • 300
 • 129
 • 16
 • 43
 • 90
 • 10

ข่าวยอดนิยม