อัปเดตสถานการณ์ Covid-19

ดูข่าว COVID ทั้งหมด
อัพเดทจำนวนผู้ติดเชื้อ

ผู้ติดเชื้อ138,169,148

ผู้เสียชีวิต2,975,445

ผู้ที่หายแล้ว111,161,381

อัพเดทล่าสุด 2021-04-14 20:54:42

ดูข้อมูลทั่วโลก

ดูข้อมูล COVID-19 ทั่วโลก

เพิ่มเติม

ข่าวไฮไลท์

ข่าวด่วน

อ่านทั้งหมด