royal coronation
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เจาะประเด็นร้อน

ถอดรหัสคำสั่ง ม.44 เลือกตั้งจริงหรือ??

วันที่ 17 กันยายน 2561 - 00:05 น.
ม44,คลายล็อก,การเมือง,พรรคการเมือง,เลือกตั้ง,คสช,ไพรมารีโหวต,หาเสียงออนไลน์,สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์
Shares :
เปิดอ่าน 1,741 ครั้ง

ยังถามกันไม่จบ จะมีเลือกตั้งจริงหรือ?? มาดูคำสั่ง ม.44 ฉบับล่าสุดที่ออกมาคลายล็อกการเมือง เพื่อหาคำตอบกัน

 

                     แม้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสองฉบับสุดท้ายจะออกมาแล้ว แม้หัวหน้า คสช.จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่ง “คลายล็อก” การเมืองแล้ว แต่ยังคงมีคำถามมาจากทุกแวดวง “จะมีการเลือกตั้งจริงๆหรือ??”

                     ไล่ดูรายละเอียดในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 ที่ออกมาล่าสุดเพื่อคลายล็อกพรรคการเมือง ที่ คสช.จับล็อกไว้ตั้งแต่ปลายปี 2560 ด้วยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 อาจจะได้เห็นร่องรอยอะไรบางอย่าง

                     คำสั่งนี้ที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษามีทั้งหมด 6 หน้า 9 ข้อ

                     ในหน้าแรกเป็นการอารัมภบทถึงเหตุผลในการออกคำสั่งนี้ ว่าพรรคการเมืองแจ้งปัญหาในการดำเนินการต่างๆของพรรคมายัง คสช.

                     “เพื่อให้สถานการณ์ของบ้านเมืองที่ “สงบเรียบร้อยระดับหนึ่ง” ในขณะนี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในห้วงเวลาการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ จึงยังคงจำเป็นต้องให้ประกาศ คสช. หรือคำสั่งหัวหน้า คสช.เกี่ยวกับการดำเนินการของพรรคการเมืองยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป แต่เพื่อให้การจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้พรรคการเืมืองสามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามเวลาดังกล่าวได้ “จึงควรผ่อนคลาย” การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณี...” นี่คือหัวใจของการออกคำสั่ง

                     แปลความได้ว่า ตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกตินะ ยังแค่ “สงบเรียบร้อยระดับหนึ่ง” เท่านั้น จึง “ผ่อนคลาย” คำสั่งเพื่อพรรคการเมืองดำเนินการ “บางอย่าง” ได้ เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเลือกตั้งตามกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ คือ 150 วัน นับตั้งแต่กฎหมายลูกทั้ง 4 ฉบับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้

                     ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าคำสั่ง คสช.ที่เป็นการ “ล็อก” ไม่ให้พรรคการเมืองดำเนินการต่างๆได้อย่างเสรี ยังคงอยู่ นั่นคือประกาศ คสช.ฉบับที่ 57/2557 ห้ามพรรคการเมืองประชุม หรือดําเนินกิจการใดๆ ในทางการเมือง และคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 3/2558 ห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

                     คำสั่งเดิมคือ คำสั่ง 53/2560 บอกว่าห้ามพรรคการเมืองเก่าประชุมจนกว่าจะมีการยกเลิก 2 คำสั่งข้างต้น แต่คำสั่งใหม่ออกมาว่าให้ประชุมได้ แต่ก็ประชุมได้เพื่อดำเนินการบางอย่างตามที่กำหนด ไม่ใช่ประชุมเพื่อทำอะไรก็ได้

 

 

 

                   คราวนี้มาดูที่รายละเอียดคำสั่ง 9 ข้อ ว่ามีอะไรบ้าง

                     1. ขยายกรอบเวลาดำเนินการเรื่องต่างๆให้พรรคเก่าที่เคยถูกกำหนดไว้ตามคำสั่ง 53/2560 ที่ให้เริ่มนับตั้งแต่1 เมษายน 2561 มาเป็นเริ่มนับตั้งแต่คำสั่งนี้บังคับใช้ ได้แก่ ทุนประเดิม 1 ล้านบาทภายใน 180 วัน สมาชิก 500 คนชำระ่ค่าบำรุงพรรคภายใน 180 วัน สมาชิกไม่น้อยกว่า 5,000 คนชำระ่ค่าบำรุงพรรคภายใน 1 ปี และไม่น้อยกว่า 10,000 คนภายใน 4 ปี

                     ทั้งหมดให้ขยายเวลาได้หนึ่งเท่า ถ้ายังทำไม่ได้ให้พรรคสิ้นสภาพ และช่วงที่ยังทำไม่ครบจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ได้

                     2. ก่อนกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ หากพรรคใดจะทำกิจกรรมต่อไปนี้ ให้แจ้ง กกต.ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค นโยบายพรรค เลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค จัดตั้งสาขาพรรค รับสมาชิกพรรค จัดให้มีกรรมการสรรหาผู้สมัคร การสรรหาผู้สมัคร

                     3. ระหว่างที่พรรคการเมืองใดยังหาทุนประเดิมไม่ครบ 1 ล้าน และให้สมาชิก 500 คนชำระค่าบำรุงไม่ครบ และยังไม่ได้แก้ไขข้อบังคับพรรคฯ ยังไม่ได้เลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รวมถึงการจัดตั้งสาขาพรรคให้ได้ตามกำหนด ไม่ให้จัดสรรเงินสนับสนุนพรรคการเมืองให้

                     4. ยกเลิกระบบไพรมารีโหวตในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งครั้งแรก

                     ในการสรรหาผู้สมัครเลือกตั้งครั้งแรกทั้งแบบเขตและบัญชีรายชื่อให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการบริหารพรรค 4 คน และสมาชิกพรรคที่พรรคเลือกอีก 7 คน ซึ่งเป็นไปตามที่ “วิษณุ เครืองาม” บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะกลับไปใช้วิธีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุด “มีชัย ฤชุพันธุ์” เคยทำไว้

                     โดยในกระบวนการสรรหาให้พิจารณาผู้ที่ยื่นความจำนงเองและที่สมาชิกเสนอด้วย โดยให้รับฟังความเห็นจากหัวหน้าสาขาพรรค ตัวแทนพรรคประจำจังหวัด และสมาชิกพรรคประกอบ

                     ให้ส่งชื่อผู้ที่ได้จากการสรรหาให้กรรมการบริหารพรรคพิจารณา หากกรรมการบริหารพรรคไม่เห็นด้วยกับคนใดให้สรรหาใหม่ หากยังไม่เห็นด้วยให้กรรมการบริหารพรรคกับคณะกรรมการสรรหาประชุมร่วมกันและลงมติลับ

                     การสรรหาผู้สมัครแบบนี้รวมถึงกรณีการเลือกตั้งแทนการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ หรือการเลือกตั้งใหม่กรณีไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง หรือกรณีผู้สมัครตาย หรือผู้ได้รับเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยเหตุใด

 

 

                     5. ผ่อนผันเรื่องค่าบำรุงพรรค

ในสามปีแรกสามารถเก็บค่าบำรุงพรรคต่ำกว่าที่กำนดไว้ปีละ 100 บาทได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 50 บาท โดยตามกฎหมายพรรคการเมืองกำหนดไว้แค่ 1 ปี และในคำสั่ง 53/2560 ยังมายกเลิกการผ่อนผันนี้

                     6. ห้ามหาเสียงออนไลน์

                     อนุญาตให้พรรคการเมืองประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารกันผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเลกทรอนิกส์ได้ แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียง โดยกรณีนี้ กกต.และ คสช.อาจกำหนดลักษณะต้องห้ามในการติดต่อสื่อสารที่จะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือสั่งให้ระงับการดำเนินการดังกล่าวได้

                     7. ให้ กกต.ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งได้ทันที

                     จากเดิมต้องรอให้กฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.มีผลบังคับใช้ก่อน ก็แก้ไขให้ดำเนินการให้เสร็จก่อกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จะมีผลบังคับใช้ซึ่งกฎหมายเลือกตั้งจะมีผลบังคับใช้หลังพ้น 90 วันนับจากวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือจะมีผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2561

                     8. นายกฯอาจเสนอให้ คสช.แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

                     ข้อความในข้อสะท้อนบุคลิก คสช.ให้เห็นอีกครั้ง ว่า มักจะ้เปิดช่องไว้ให้ตัวเองหายใจ ซึ่งทำให้เกิดคำถามตามมาถึงเจตนาในการกำหนดข้อนี้ไว้เพราะในคำสั่งก่อนหน้าไม่มี

                     ส่วนข้อ 9 ไม่มีอะไร บอกเพียงให้คำสั่งนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                     ดูจากคำสั่งทั้งหมด มีทั้งจุดที่ทำให้เชื่อได้ว่าจะมีการเลือกตั้งและจุดที่ทำให้เกิดความระแวงสงสัย แต่ถึงตอนนี้ก็น่าเชื่อได้ว่า คสช.จะให้มีการเลือกตั้ง มิฉะนั้นคงกระทบเครดิตที่แทบจะไม่มีเหลือของ คสช. !!

====================

โดย สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

(อ่านต่อ...ถอดรหัส !! ม.44 ซ่อนเงื่อน "รีเซตสมาชิกพรรค-โรดแม็พ" ??)

 

(อ่านต่อ...เปิด !! บันได 4 ขั้น สู่การเลือกตั้ง)

 

Shares :
เปิดอ่าน 1,741 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ