(คลิปข่าว) แก้ไม่ได้น้ำยังท่วมพื้นที่ท่าไม้รวก

คลิปเด็ด  :  16 ก.ย. 2561

(คลิปข่าว) แก้ไม่ได้น้ำยังท่วมพื้นที่ท่าไม้รวก

ที่ประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไม่เป็นผลแม้ว่าที่ประชุมจะให้ตั้งคันดินสูบน้ำออกจากพื้นที่ในจุดที่ถูกน้ำท่วม แต่ก็ยังแก้ไขไม่ได้โดยชาวบ้านมองว่าเป็นการแก้เฉพาะจุด

ผลจากเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำมากจนต้องเร่งระบายออกท้ายเขื่อนลงแม่น้ำเพชรบุรี ส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นพื้นที่เกษตรทั้งไร่กล้วย ไร่มะนาว และพืชนิดอื่น ๆ ในพื้นที่ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือเขื่อนเพชร มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันนานกว่า 2 เดือน ทำให้เกษตรการได้รับความเดือดร้อนกว่า 200 ราย รวมพื้นที่ 1,245 ไร่

(คลิปข่าว) แก้ไม่ได้น้ำยังท่วมพื้นที่ท่าไม้รวก(คลิปข่าว) แก้ไม่ได้น้ำยังท่วมพื้นที่ท่าไม้รวก(คลิปข่าว) แก้ไม่ได้น้ำยังท่วมพื้นที่ท่าไม้รวก


เปิดอ่าน